PL EN


TERMINY

Projekt całoroczny: marzec-październik 2016

IDEA

Kluczowym przedsięwzięciem wchodzącym w program działalności SARP Wrocław jest cykl DUŻE A, czyli wykłady i warsztaty prowadzone przez znakomitych architektów i urbanistów zagranicznych oraz polskich, podejmujące istotne problemy architektury światowej i badające je na poziomie lokalnym. Głównym zagadnieniem specjalnej edycji cyklu, realizowanej pod hasłem „Przestrzeń dla piękna: Natura - Społeczność - Architektura”, będzie rola kultury w kreowaniu przestrzeni publicznych/prywatnych, półpublicznych/półprywatnych jako miejsc kształtowania postaw i tożsamości lokalnych społeczności.

Miasto to nie pojedyncze obiekty architektoniczne, a kompleksowe środowisko przestrzenne, gdzie architektura, natura i społeczeństwo budują zrównoważoną strukturę zależności i powiązań. Dlatego w roku 2016 cykl podzielony został na trzy panele (Natura - Społeczność - Architektura), z których każdy będzie poświęcony odrębnemu zagadnieniu i wybranej lokalizacji o szczególnym potencjale kulturo- i społecznotwórczym. Każdy z paneli obejmie wykłady eksperckie w miejscach będących przedmiotem analizy oraz warsztaty projektowe pod kierunkiem autorytetów z dziedziny architektury.

Cały projekt poprzedzony będzie wydaniem folderu informacyjnego.


ZAŁOŻENIA MERYTORYCZNE


NATURA (marzec-kwiecień 2016)

Natura w mieście zapewnia doświadczenia i wrażenia definiujące wielowarstwową tożsamość miejsca. Środowisko przyrodnicze określa, komplementuje i humanizuje przestrzeń do życia. Rozwiązanie problemów powstających na styku ludzkiej przestrzeni i świata natury ożywia krwiobieg i tkankę miejską.

Tematy panelu: Zielone miasto / Miasto nad rzeką / Farmy miejskie

Planowane wykłady: 7 marca - Julien de Smedt (Belgia); 29 marca - Gunther Voght (Szwajcaria); 4 kwietnia - Dan Wood (USA)

Kuratorzy panelu: arch. Agata Woźniczka i arch. Mateusz Adamczyk (pracownia BudCud)


SPOŁECZNOŚĆ (maj-lipiec 2016)

Społeczność tworzą użytkownicy przestrzeni publicznych i architektury, dopełniają ją, kształtują. Umiejętnie projektowana przestrzeń buduje społeczeństwo zaangażowane, usprawnia funkcjonowanie miast. Przestrzeń publiczna odgrywa zasadniczą rolę w tworzeniu więzi społecznych, emocji, realizowaniu potrzeb.

Tematy panelu: Miejsce spotkań kultur / Miejsce spotkań ze sztuką / Miasto dla pieszych / Miejsca społeczności lokalnej

Planowane wykłady: 9 maja - Giancarlo Mazzanti (Kolumbia); 13 czerwca - Kees Christiansee (Holandia); 4 lipca - Takaharu Tezuka (Japonia)

Kuratorzy panelu: arch. Józef Franczok i arch. Marcin Kolanus (pracownia PORT)


ARCHITEKTURA (sierpień-październik 2016)

Architektura pozwala kształtować otoczenie w sposób bardziej okiełznany niż natura i społeczeństwo. Zmieniające się warunki zamieszkania i życia w mieście determinują obraz współczesnej rzeczywistości, ale też rysują przyszłe wizje zurbanizowanej materii. W rezultacie również kryterium „piękne-niepiękne” ulega przewartościowaniu.

Tematy panelu: Mieszkanie w mieście / Przestrzenie (nie)piękna / Przyszłość dzisiaj.

Planowane wykłady: 29 sierpnia - Nathalie de Vries (Holandia); 19 września - Lacaton & Vassal (Francja); 10 października - Hani Rashid (USA)

Kuratorzy panelu: arch. Anna Grajper i arch. Sebastian Dobiesz (pracownia LAX)


Każdy z paneli wykładowych wzbogacony będzie o międzynarodowe warsztaty ideowe, podczas których podzieleni na grupy uczestnicy (profesjonaliści/studenci) będą przy udziale zagranicznych tutorów opracowywać koncepcyjne założenia dla wybranego obszaru Wrocławia. Planowane terminy warsztatów: kwiecień-lipiec- -październik 2016.


Projektowi DUŻE A towarzyszyć będą wystawy prezentujące dorobek projektowy gości zagranicznych oraz publikacja.