PL EN
Mini warsztaty dla dzieci / Miasto z perspektywy 1 metra

Warsztaty projektowe „Miasto z perspektywy 1 metra” są propozycją architektów i urbanistów mającą na celu umożliwienie najmłodszym uczestnikom określenia preferencji dotyczących otaczającej przestrzeni miejskiej – jej wyglądu, ukształtowania oraz wyposażenia w elementy małej architektury. Co więcej, taka forma zajęć ma rozwijać umiejętność przedstawienia własnych oczekiwań poprzez prezentację swoich prac oraz uruchomienie procesu twórczego za pomocą odpowiednio postawionych pytań i zadań, tak by mieszkańcy byli w stanie określić powody, dla których dany budynek im się podoba lub nie, oraz czy dana przestrzeń publiczna wydaje im się miła i przyjazna, czy nieinteresująca i nieestetyczna. Proponowane zajęcia projektowe mają stanowić ciekawą formę zarówno pod względem tematycznym, jak i formalnym, umożliwiającą zaangażowanie osób w różnym wieku. Dla wszystkich grup wiekowych dostosowano odpowiednią formę wyrazu. Płaszczyzna posadzki oraz ścian wyznaczonego wnętrza warsztatowego będą stanowiły tło dla płaskich kolorystycznych ekspresji kredą, kredkami, flamastrami itp., a samo miejsce będzie stanowiło przestrzeń do kreowania form małej architektury przy wykorzystaniu przygotowanych wcześniej prostych brył geometrycznych. Różnorodność proponowanych technik rozwija zdolności manualne dzieci, przy równoczesnym rozwoju przestrzennego postrzegania ich otoczenia.
 
Proponowany temat stanowi też próbę nakreślenia istoty przestrzeni z perspektywy najmłodszego odbiorcy oraz uświadomienia, jak cenny może być wkład edukacji architektonicznej i przestrzennej w rozwój, przy równoczesnej uwadze o dalsze losy jej kulturalnego wizerunku. Organizacja tego typu formy twórczej w centrum miasta umożliwi propagowanie edukacji architektonicznej wśród dzieci, młodzieży oraz osób dorosłych, co usprawni komunikację oraz wymianę pomysłów i doświadczeń pomiędzy ludźmi profesjonalnie zajmującymi się kreowaniem wizerunku miasta a jego użytkownikami. Oprócz aspektu edukacyjnego oraz dobrej zabawy, jaką oferują warsztaty, mogą one posłużyć jako cenny materiał badawczy dotyczący preferencji mieszkańców i ich dzieci związanych z aranżacją przestrzeni miejskiej.

Agnieszka Marek, Olga Pastucha, Aleksandra Zielińska
Miniwarsztaty
02.10 niedziela 10.30-15.30 
05.10 środa (przedszkola) 14.30-17.30
mini warsztaty dla dzieci /
prow. Koło Naukowe Ekspresja
ul. Oławska 21