PL EN
Przyjazna Przestrzeń Publiczna

Idea konkursu
Przyjazna Przestrzeń Publiczna polega na promowaniu jakości przestrzeni publicznej wzbogacającej realizacje nowych terenów zurbanizowanych, tworzącej spójne założenia przestrzenne oraz kompleksową rewaloryzację obiektów i zespołów zabudowy, jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.

Celem dodatkowym jest także wsparcie instytucji, władz lokalnych, lokalnych społeczności, grup lub osób zaangażowanych w proces kształtowania ładu przestrzennego, poprzez tworzenie wzorców możliwych 
do naśladowania honorowanie już istniejących osiągnięć. Wskazanie, szczególnie gminom mniejszym o skromniejszych środkach, zasad kreowania przestrzeni publicznej jako wspólnego dobra. Konkursem został objęty możliwie jak najszerszy zakres działań i aktywności inwestycyjnej, aby honorować wszelkie możliwe dokonania. Ustalone zostały następujące kategorie:

teren lub obiekt użyteczności publicznej,
zespół lub obiekt mieszkaniowy wielorodzinny,
zespół lub obiekt mieszkaniowy jednorodzinny,
teren lub obiekt przemysłowy, obiekt inżynierski,
rewaloryzacja terenu lub obiektu 
+ architektura krajobrazu

Ocena tak szerokiego spektrum wymagała stworzenia grupy o możliwie szerokich kompetencjach. W skład Kapituły zostali zaproszeni przedstawiciele stowarzyszeń i organizacji zawodowych reprezentujących region Dolnego Śląska: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddziału wrocławskiego i jeleniogórskiego, Towarzystwo Urbanistów Polskich, Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów oraz Zachodnia Okręgowa Izba Urbanistów. Swojego przedstawiciela zaproponował także Patron Honorowy – Marszałek Województwa Dolnośląskiego.

Nagrody przyznawane w konkursie Przyjazna Przestrzeń Publiczna mają charakter honorowy i przyznawane są w formie statuetki oraz dyplomów, wręczanych na uroczystej ceremonii w Muzeum Architektury, w czasie zakończenia obchodów Dolnośląskiego Festiwalu Architektury.

Dążeniem organizatorów Festiwalu jest organizowanie wystawy nagrodzonych prac we wszystkich zainteresowanych gminach, aby propagować dobre rozwiązania na terenie całego województwa, a także honorować laureatów konkursów w miejscach ich realizacji. Wystawa powinna także wpływać na dopingowanie wszystkich uczestników procesu inwestycyjnego do stałego podnoszenia jakości oferowanych rozwiązań oraz do przełamywania stereotypu w rozstrzyganiu realizacji opartej jedynie na kryterium najniższej ceny. Konkursy architektoniczne, a szczególnie te zakończone realizacjami i docenione przez członków Kapituły, powinny stanowić kolejny wzorzec do naśladowania.

Maciej Hawrylak
prezes SARP Wrocław


Kapituła
Maciej Hawrylak/ prezes SARP o/Wrocław, przewodniczący
Janusz Korzen/ przedstawiciel Marszałka Województwa Dolnośląskiego
Marcin Dziewonski/ SARP o/Wrocław
Waldemar Wieckowski/ SARP o/Jelenia Góra
Izabela Mironowicz/ TUP o/Wrocław
Marek Wiśniewski/ DOIA
Grażyna Grajek/ZOIU


GRAND PRIX konkursu PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
I NAGRODA w kategorii obiekt lub teren użyteczności publicznej
Dom Handlowy \"Renoma\" 
Maćków Pracownia Projektowa sp. z o.o.

II NAGRODA w kategorii obiekt lub teren użyteczności publicznej
Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej
VROA ARCHITEKCI, ch+ ARCHITEKCI

III NAGRODA w kategorii obiekt lub teren użyteczności publicznej
Budynek sportowo-rekreacyjny
przy ZSO nr 3 oraz Zespole Szkół Plastycznych
Pracownia Projektowa Major Architekci

WYRÓŻNIENIE w kategorii obiekt lub teren użyteczności publicznej
Centrum Kultury Agora
i Centrum Informacyjno-Biblioteczne
A.S.P.A. Pracownia Architektoniczna

WYRÓŻNIENIE w kategorii obiekt lub teren użyteczności publicznej
Zespół szkolno-przedszkolny nr 12 na Maślicach
Grupa Synergia, Anna Bać, Krzysztof Cebrat
R2 Biuro Projektów Lesław Rubik

WYRÓŻNIENIE w kategorii obiekt lub teren użyteczności publicznej
Rozbudowa i modernizacja Teatru Zdrojowego w Jeleniej Górze-Cieplicach
Pracownia Architektoniczna
arch. Cezary Furmanek

WYRÓŻNIENIE
Poprawa infrastruktury drogowej Rynku w Jaworze
STANISŁAWSKI
Jerzy Stanisławski