PL EN
Kadry Modernizmu

Idea
Wrocławski modernizm znany jest przede wszystkim z dzieł słynnych niemieckich architektów, np. Ericha Mendelssohna czy Maksa Berga. Tworzyli oni nowatorskie budowle, które wywarły wpływ na architekturę daleko poza granicami Śląska. Wiele z tych budynków zostało odrestaurowanych i obecnie należy do grona najbardziej znanych i podziwianych przez turystów zabytków Wrocławia.
Inaczej jest z obiektami powstałymi w okresie modernizmu powojennego. Choć ich architektura, styl i nowatorstwo nie odbiegają od znakomitych poprzedników, często skazane są na zapomnienie, obrastają brudem,a zwiedzający raczej omijają je wielkim łukiem. Celem studenckiego konkursu kadry modernizmu, który odbył się latem 2011r., była prezentacja subiektywnego spojrzenia uczestników konkursu, studentów różnych uczelni w całej Polsce, na architekturę modernistyczną miasta Wrocławia oraz propagowanie wśród społeczności Dolnego Śląska specyfiki architektury pochodzącej z okresu powojennego, stanowiącej niezwykle cenny dorobek architektoniczny tamtego pokolenia.
Przedmiotem konkursu było uwiecznienie na zdjęciu budynku powstałego we Wrocławiu i zaliczanego jednocześnie do stylu powojennego modernizmu. Konkurs wsparli merytorycznie znani i szanowani fotograficy oraz wykładowcy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, którzy weszli w skład Jury.
Jury, wyłaniając laureatów konkursu Kadry Modernizmu, zwracało szczególną uwagę na to, w jaki sposób dane zdjęcie przedstawia charakter fotografowanego obiektu, jego specyfikę architektoniczną oraz kontekst, w którym się znajduje. Organizatorzy konkursu mają nadzieję, że stanie się on przyczynkiem do dyskusji i refleksji na temat znaczenia budynków powojennego modernizmu w architekturze Wrocławia. Na koniec słowa podziękowania kieruję do wrocławskiego Oddziału SARP za pomoc w przeprowadzeniu konkursu, a także do sponsorów za ufundowanie nagród dla zwycięzców oraz finansowe wsparcie organizacji tego projektu.

Piotr Marek - komisarz konkursu „Kadry Modernizmu”
 

Kapituła:
Czesław Chwiszczuk - wykładowca wrocławskiej ASP, prezes Związku Polskich Artystów Fotografików okręgu Dolnośląskiego
Michał Duda - historyk sztuki, pracownik Muzeum Architektury
Stefan Müller - architekt, profesor Wydziału Architektury PWr
Roman Rutkowski - wykładowca na WA PWr, wiceprezes SARP Wrocław
Krzysztof Smyk - fotograf, autor wielu fotografii, budynków Wrocławia
Michał Świtalski - fotograf, specjalista z Akademii Fotografii


wyniki konkursu

1 nagroda - 450 zł + iPad
2 nagroda - 400 zł + kurs fotografii cyfrowej w Akademii Fotografii
2 x 3 nagroda (ex aequo) - 400zł + prenumerata pisma Digital Camera
3 x wyróżnienie - 100 zł
4 x wyróżnienie honorowe
Nagrody dodatkowe dla wszystkich laureatów: książki, teczki architekta, katalogi festiwalowe DoFA'11.

Po zapoznaniu się ze wszystkimi pracami jury konkursu postanowiło nagrodzić następujące prace:

I NAGRODA 
Autor: Przemysław Skrzypczyk - "Hotel pielęgniarski"

II NAGRODA
Autor: Ewa Cempel - "Dom naukowca przy pl. Grunwaldzkim"

III NAGRODA - ex aequo 
Autor: Marta Chojnacka - "Zespół mieszkalny i handlowo usługowy przy pl. Grunwaldzkim"

III NAGRODA - ex aequo
Autor: Marcin Osiecki- "Zespół budynków Instytutu Matematyki i Chemii UWr"

WYRÓŻNIENIA (równorzędne): 
Autor: Aleksandra Dwornik - "Zespół mieszkaniowo-usługowy, pl. Grunwaldzki"
Autor: Bartek Knopek - "Domy studenckie Kredka i Ołówek, ul. Grunwaldzka 69"
Autor: Stanisław Plebanek -"Śródmieście z lotu ptaka"

WYRÓŻNIENIA HONOROWE (równorzędne):
Autor: Aleksandra Dwornik - "Budynek Instytutu Chemii UWr"
Autor: Agata Kaźmierczak - "Zespół mieszkaniowo-usługowy przy pl. Grunwaldzkim"
Autor: Tomasz Sąsiada - "Zespół mieszkalny i handlowo usługowy przy pl. Grunwaldzkim"
Autor: Tomasz Sąsiada - "Budynek Wydziału Budownictwa Lądowego i Wodnego PWr"

Gratulujemy zwycięzcom i dziękujemy wszystkim uczestnikom za udział w konkursie.