PL EN

Organizator


Współorganizator 10. edycjiKomitet organizacyjny

Maciej Hawrylak – dyrektor generalny DoFA

Daria Kieżun – prezes SARP O/Wrocław

Sylwia Sikora - członkini Zarządu SARP O/Wrocław


Kuratorki DoFA '22

Barbara Nawrocka i Dominika Wilczyńska (Miastopracownia)


Rada Programowa DoFA 

Michał Duda

Tomasz Głowacki

Magdalena Grzegorzewska

Maciej Hawrylak

Daria Kieżun

Bartosz Kowal

Liliana Krzycka

Ada Kwiatkowska

Marta Mnich

Sylwia Sikora

Marcin Szewczyk

Piotr ZyburaKierownik produkcji

Agnieszka Cieślak


Z-ca kierownika produkcji 

Aleksandra Kłodowska


Administracja i finanse 

Anna Gawlik


Kim jesteśmy?

Organizatorem DoFA jest wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, organizacja o ponad 75-letniej tradycji, zrzeszająca czołowych architektów Wrocławia i Dolnego Śląska. Jednym z naszych podstawowych celów jest podnoszenie jakości przestrzeni publicznej, w której architektura odgrywa istotną rolę, a także czynny wpływ na kreowanie ładu przestrzennego – generatora jakości środowiska miejskiego. Wśród najważniejszych zadań, jakie sobie stawiamy, są też promocja dobrej architektury i powszechna edukacja architektoniczna.


Dlaczego DoFA?

Przystępując do realizacji DoFA, mieliśmy na uwadze społeczne zapotrzebowanie na tego rodzaju cykliczne przedsięwzięcie poświęcone architekturze i dziedzinom pokrewnym, którego dotychczas brakowało w kalendarzu wydarzeń wrocławskich i dolnośląskich. Chcąc wypełnić tę lukę, podjęliśmy wyzwanie, aby zaproponować adresatom DoFA atrakcyjny i przystępny w odbiorze program, mogący jednocześnie stać się przyczynkiem do szerokiej dyskusji na temat architektonicznej kondycji naszego miasta i regionu.


Jakie cele?

Prócz głównego założenia programowego, polegającego na propagowaniu wysokiej jakości przestrzeni publicznej, DoFA ma na celu dogłębną diagnozę i dokumentację dorobku architektonicznego naszego regionu oraz promocję twórczości architektonicznej jako działalności kulturalnej. Chcemy też uhonorować godne naśladowania osiągnięcia w architekturze, urbanistyce i dziedzinach pokrewnych, a także ukazać jak najszersze spektrum zagadnień związanych z kreowaniem ładu przestrzennego. Pragniemy skierować uwagę lokalnych społeczności na nasze wspólne otoczenie i zachęcić do jego aktywnego współtworzenia. Liczymy też, że pośród wydarzeń festiwalowych każdy znajdzie coś, co pozwoli na lepsze zrozumienie architektury. Zależy nam bowiem na podnoszeniu ogólnej świadomości architektonicznej oraz na promowaniu idei kulturowo bogatego i zrównoważonego środowiska.


Jakie działania?

DoFA obejmuje bogatą ofertę imprez o zróżnicowanym charakterze, skierowanych do jak najszerszego grona odbiorców, m.in.: wystawy prac zgłoszonych do konkursów, wystawy problemowe, wykłady specjalistów i debaty publiczne z ich udziałem, seminaria czy zwiedzanie ciekawych obiektów w wybranych miastach Dolnego Śląska. Wśród wydarzeń znajdują się też projekcje filmowe, koncerty, warsztaty dla dzieci i młodzieży, działania performatywne w przestrzeni publicznej, prezentacje technologii oraz produktów branżowych i in.


Dla kogo?

Adresatem DoFA może być każdy: nie tylko profesjonaliści z naszej dziedziny, lecz wszyscy zainteresowani rozwojem Wrocławia i innych dolnośląskich miast, w których będą odbywały się imprezy DoFA. Nasz program kierujemy też do tych, którzy choć przez chwilę chcą zastanowić się, co wspólnie możemy zrobić dla naszej lokalnej przestrzeni, lub po prostu chcieliby przeżyć przygodę z architekturą – tą dawną i tą współczesną. Zapraszamy zarówno mieszkańców Dolnego Śląska i Wrocławia – codziennych użytkowników przestrzeni publicznej, jak i architektów, urbanistów, inwestorów, historyków oraz krytyków architektury i sztuki, urzędy i instytucje miejskie oraz regionalne, organizacje pozarządowe, producentów i dystrybutorów branżowych, a także młodzież szkolną i akademicką – przyszłość miast.


Kiedy?

Dolnośląski Festiwal Architektury pomyślany jest jako impreza cykliczna odbywająca się w pierwszych tygodniach października lub listopada. Pierwsza, ciesząca się ogromnym zainteresowaniem edycja DoFA, odbyła się w 2011 r.


Gdzie?

DoFA swoim zasięgiem obejmuje nie tylko Wrocław, gdzie odbywa się większość wydarzeń, ale też inne miasta dolnośląskie, m.in. te, których inwestycje zostały nagrodzone bądź wyróżnione w naszych konkursach.


Dokumentacja

Każda edycja DoFA zostanie uwieczniona w katalogu festiwalowym, będącym kompendium wiedzy o dorobku architektonicznym twórców dolnośląskich, a także prezentacją i dokumentacją licznych działań interdyscyplinarnych wchodzących w program Festiwalu.