PL EN

Panel 1_MANIFEST


"Sztuka w przestrzeni publicznej, powstająca obecnie w wyniku działania wielu zjawisk kulturowych i nurtów artystycznych, przybiera dziś najrozmaitsze formy. Niezależnie od wszelkich różnic, prawdopodobnie na każdym polu wzrasta znaczenie społecznego udziału w jej projektowaniu i tworzeniu. Praktyki odbiorcze stają się z kolei coraz ważniejszym punktem odniesienia dla instytucji i jednostek kształtujących polityki kulturalne oraz badających dynamikę kulturową i społeczne mechanizmy. Czy sztuka w przestrzeni publicznej nie została jednak zdominowana przez krótkoterminowe cele projektów z zakresu animacji społeczno-kulturalnej? Czy akcyjne zaangażowanie wspólnoty w przedsięwzięcia twórcze realizowane na ulicach, osiedlach i placach paradoksalnie nie przyczyniło się do osłabienia potencjału sztuki tam, gdzie miałaby ona szansę stać się podstawą długofalowych działań zorientowanych na powołanie refleksyjnej wspólnoty? Pytania te wydają się szczególnie istotne u progu kolejnej dekady XXI wieku, a więc w momencie wypalania się pewnych narracji modernizacyjnych, a także wielu znaków zapytania dotyczących między innymi miejsca sztuki w kolejnych wizjach przestrzeni miast przyszłości. Sztuka w przestrzeni prawdziwie publicznej nie powinna być ani wyłącznie jej dekoracją, ani instrumentem powierzchownych działań kulturalnych. Pierwotną funkcją działań, które dziś określilibyśmy mianem sztuki, było artykułowanie znaków, symboli i gestów określających przestrzeń, zarówno społeczną, jak i materialną, w której funkcjonowała wspólnota. Warto zastanowić się, jak właściwości te możemy wykorzystać dziś, gdy termin „publiczna”, odmieniany przez wszystkie przypadki, staje się coraz mniej konkretny. Jakie mogą być strategie powrotu do tej wartości? W końcu, w jaki sposób mogą być one realizowane, aby nie zostały podporządkowane animacyjnemu truizmowi, ale też nie popadły w artystowski, alienujący sztukę pod względem społecznym elitaryzm?"


Manifest: Mirosław Duchowski, Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie, dyrektor Instytutu Badania Przestrzeni Publicznej

Kuratorka panelu: Dorota Monkiewicz, dyrektor Muzeum Współczesnego Wrocław


Referaty można zgłaszać po zalogowaniu się na platformie konferencji:

https://sarp2016.exordo.com

Załączniki