PL EN

W roku 2017 miano Europejskiej Stolicy Kultury będą piastować dwa miasta – duńskie Aarhus i cypryjskie Pafos. Będziemy mieli zaszczyt gościć gospodarzy pierwszego z nich, którzy na zakończenie DoFA’16 wygłoszą wykład poświęcony roli programu architektonicznego przyszłorocznej ESK oraz organizowanemu w jego ramach Tygodniowi Architektury „RISING”.


Rok 2017 będzie w Danii rokiem pracy i zabawy. Kraj będzie celebrować zarówno kulturę ludową, jak i najnowsze formy sztuki, teatru, tańca, muzyki i literatury. Nie zabraknie także miejsca na tradycyjne rzemiosło oraz gastronomię, architekturę i projektowanie. Wszystko to w ramach programu pt. „Spektakl i spekulacje – świętowanie, refleksja i prowokacja”. Jednak głównym celem programu Aarhus 2017 jest refleksja. Motto „Przemyślmy to jeszcze raz” podkreśla, że w ramach Europejskiej Stolicy Kultury Aarhus pragnie przekształcić środkową Danię w laboratorium kultury, w którym powstaną alternatywne pomysły i rozwiązania. Program ESK Aarhus 2017 będzie próbą znalezienia odpowiedzi na wyzwania przyszłości poprzez kulturę i sztukę. Będzie jednocześnie stawiał na zrównoważony rozwój kultury, społeczeństwa i gospodarki poprzez inspirowanie mieszkańców do życia, pracy i aktywności w swoim regionie. Działaniom przyświecają kluczowe wartości: demokracja, różnorodność, zrównoważony rozwój, a wraz z 19 współpracującymi miastami zrealizowane zostaną 4 megawydarzenia, 12 projektów „w pełni Księżyca” oraz 350 wydarzeń w środkowej Danii.


Goście z Danii opowiedzą także o Tygodniu Architektury „RISING” – interaktywnym biennale architektury skupiającym się na wyzwaniach, możliwościach i doświadczeniach związanych z projektowaniem i budownictwem. Obejmie on rozważania dotyczące przyszłych wyzwań w trzech obszarach: społeczeństwo, materiały oraz miasto. Wśród uczestników projektu są architekci, planiści, politycy, pracownicy naukowi, mieszkańcy i wszyscy ci, którzy chcą podzielić się swoją wiedzą, poznać innowacyjne rozwiązania i nawiązać kontakty. Tydzień Architektury ma na celu przyczynienie się do rozwoju duńskiej architektury i budownictwa poprzez:

- wspieranie współpracy między przedsiębiorcami, nawiązywanie międzynarodowych kontaktów oraz podnoszenie poziomu wiedzy w branży;

- angażowanie mieszkańców i użytkowników w ciągły dialog dotyczący wiedzy, możliwości i wspólnego tworzenia.


Instytucją odpowiedzialną za organizację Tygodnia Architektury „RISING” oraz realizację programu architektonicznego ESK Aarhus 2017 jest klaster The Architecture Project.


Juliana Engberg 

Dyrektorka programowa Europejskiej Stolicy Kultury Aarhus 2017, kuratorka i producentka wydarzeń kulturalnych. Laureatka wielu nagród. Międzynarodowe uznanie zdobyła dzięki organizacji nowatorskich festiwali wykorzystujących różne formy oraz jako autorka projektów plastycznych, zleceń komercyjnych, wydarzeń i programów angażujących publiczność. Przez 12 lat (2002-2014) była dyrektorką artystyczną Australijskiego Centrum Sztuki Współczesnej. W 2014 roku była dyrektorką artystyczną Biennale w Sydney. W czasie trwającej ponad 30 lat kariery zawodowej była szefową wielu międzynarodowych biennale sztuki i festiwali. Była również kuratorką ponad 500 wystaw. Obecnie wykłada na Wydziale Sztuki, Projektowania i Architektury Uniwersytetu Monasha w Sydney oraz na Wydziale Architektury i Projektowania Uniwersytetu RMIT w Melbourne, gdzie prowadzi kursy i wykłady w zakresie sztuk pięknych, sztuk wizualnych, architektury, architektury wnętrz, urbanistyki oraz planowania krajobrazu. W przeszłości współpracowała jako krytyczka z Glasgow School of Art oraz Rijksacademie w Amsterdamie.


Signe Marie Davidsen 

Ekspertka w zakresie ekonomii doświadczeń, koordynatorka współodpowiedzialna za program architektoniczny ESK Aarhus 2017 oraz menedżerka Tygodnia Architektury „RISING”. Posiada rozległe doświadczenie w organizowaniu wydarzeń związanych ze sztuką, kulturą i biznesem, zarówno w Danii, jak i poza nią. Obecnie wykłada Projektowanie Doświadczeń i Wydarzeń na uniwersytecie Westerdals – ACT w Oslo, gdzie inspiruje studentów, jak łączyć naukę z biznesem.


Spotkanie zostało zorganizowane we współpracy z Duńskim Instytutem Kultury w Warszawie oraz organizatorami programu architektonicznego Aarhus 2017 – Europejska Stolica Kultury. Jest współfinansowane przez duńskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych i Ministerstwo Kultury oraz Agencję ds. Kultury i Pałaców.


Termin i miejsce: 14 października (piątek), g. 19.30, Muzeum Architektury