PL EN

reż. Dżiga Wiertow

ZSRR 1929 / 68’

dokumentalny, niemy

Ten klasyczny film Dżigi Wiertowa jest jednym z dwóch obrazów o Moskwie, jakie zostaną zaprezentowane w ramach tegorocznej DoF-y. Widowisko przedstawia jeden dzień z życia stolicy. Dynamiczny montaż podkreśla ogromne tempo miasta, szybko biegnący czas w olbrzymiej metropolii. Nieustanny ruch jest tu jednak czymś więcej niż bezpośrednią relacją z ulic. To niepozbawiony refleksji eksperyment, którego celem jest stworzenie uniwersalnego języka kina.


Miejsce: DKF "Politechnika", Wybrzeże Wyspiańskiego, bud A-1, s. 329

Termin: 7 października, g. 17.00