PL EN

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, inicjator Dolnośląskiego Festiwalu Architektury DoFA i wydawca katalogu festiwalowego, w roku działań związanych z wydarzeniami Europejskiej Stolicy Kultury 2016 podjął decyzję o utworzeniu samodzielnego cyklu wydawniczego pn. Wrocławscy Mistrzowie Architektury, w ramach którego będzie prezentowany dorobek i sylwetka twórcza wyróżniających się architektów Wrocławia.


Dolnośląski Festiwal Architektury od samego początku starał się zwracać uwagę na współczesne dokonania architektów mających istotny wpływ na kształtowanie nowego oblicza miasta. Chcielibyśmy, aby Wrocław był postrzegany nie tylko jako historyczny układ Starego Miasta z Rynkiem i wspaniałym Ratuszem czy wielokrotnie cytowane w najbardziej prestiżowych wydawnictwach obiekty z okresu modernizmu, które tworzyli znani na świecie architekci, jak m.in. Max Berg, Erich Mendelsohn czy Hans Poelzig. Okres powojenny przyniósł wiele znaczących realizacji o równie ciekawej i wyróżniającej się architekturze. Ten dorobek wymaga, aby jego autorów ująć w Panteonie Wrocławskich Mistrzów Architektury, tym bardziej, że tworzyli często w trudnych czasach.


W ramach działań wrocławskiego Oddziału SARP kadencji 2006-2009, we współpracy z dr hab. arch. Agnieszką Zabłocką-Kos, profesorem w Instytucie Historii Sztuki Uniwersytetu Wrocławskiego, została sporządzona lista dóbr współczesnej architektury miasta Wrocławia. Stowarzyszenie Architektów Polskich chciało, by nie tylko same obiekty były powodem do dumy, ale także ich twórcy. Od roku 2011 autorów najbardziej znaczących realizacji, które powstały po roku 1945 i które wpisały się w pejzaż Wrocławia, wyróżnia specjalnie powołana Kapituła, przyznając im Honorową Nagrodę Oddziału. Lista do tej pory wyróżnionych architektów obejmuje zarówno twórców z dorobkiem jeszcze z poprzedniego okresu, jak i kolegów tworzących tu i teraz, a są nimi:

Stefan Müller (2011)

Anna Tarnawska i Jerzy Tarnawski (2012)

Zbigniew Maćków (2013)

Wojciech Jarząbek (2014)

Dorota Szlachcic i Mariusz Szlachcic (2015).


W roku wydarzeń ESK Wrocław 2016 Kapituła postanowiła zawiesić regulaminowe przyznawanie Nagród i uhonorować pośmiertnie wspaniałych architektów Krystynę Barską i Marina Barskiego za ich wyjątkowo bogatą twórczość.


Do tej pory informacja o tej prestiżowej Nagrodzie ukazywała się w katalogu DoFA wraz z sylwetką autora oraz najbardziej znaczącymi realizacjami. Wydawanie samodzielnej serii wydawniczej dostępnej w księgarniach i bibliotekach powinno wpływać na przybliżanie Mistrzów Architektury mieszkańcom Wrocławia i popularyzować spektakularne przykłady oraz sylwetki twórców.


Jednym z najbardziej znaczących działań w ramach ESK Wrocław 2016 jest budowa modelowego osiedla „Nowe Żerniki”. Pomysł bazuje na przedsięwzięciu budowy modelowego zespołu budynków mieszkalnych z roku 1929, pod nazwą WuWA. Uczestnicy warsztatów Nowe Żerniki zaproponowali, aby ulice na osiedlu modelowym były nazwane imionami znanych architektów – twórców przedwojennego i powojennego Wrocławia. Tych, którzy wzbogacili miasto o obiekty rangi co najmniej ogólnopolskiej, europejskiej, a także światowej. Honorowanie Twórców Architektury stanie się w ten sposób faktem na trwałe wpisującym się w historię miasta.


dr arch. Maciej Hawrylak

dyrektor generalny DoFA

członek Zarządu Głównego SARP