PL EN

Termin: 22.10, niedziela, g. 13.30

Prowadzenie wycieczki: arch. Leszek KonarzewskiPraca była zadaniem w systemie „zaprojektuj i zbuduj” i realizowano ją w ramach „Modernizacji bulwarów Odry Śródmiejskiej”, w tym zabezpieczeń antypowodziowych.


Łącznie na długości przeszło 6 200 m nabrzeża przeprowadzono następujące prace:

– wykonanie regulacji i wzmocnienia linii brzegowej poprzez zabicie szczelną ścianką zwieńczoną żelbetowym oczepem, na długości przebudowywanych skarp i części murów, a także wykonanie planowanej w dalszej kolejności przebudowy nabrzeża bulwaru Dunikowskiego;

– renowację pochodzących z początku XX wieku murów oporowych w okładzinie z ciosów granitowych i budowę nowych, w tym schodów, parapetów, odwodnień; wykonanie nowych balustrad metalowych i renowację przylegających nawierzchni chodników;

– przebudowę skarp w okładzinie z kostki granitowej, w tym schodów, parapetów, odwodnień; wykonanie nowych balustrad oraz związane z tym przebudowanie nawierzchni;

– przebudowę ściany pochodzącego z XVI wieku Bastionu Ceglarskiego, z odtworzeniem wzoru historycznej okładziny z klinkieru i piaskowca;

– renowację ściany ceglanej pochodzącego z XVI wieku Bastionu Piaskowego w okładzinie z cegły klinkierowej z elementami ciosów granitowych pochodzących z późniejszych przebudów;

– renowację, a w części i odbudowę ściany oporowej pochodzącego z XIX wieku nabrzeża ogrodów kościelnych Ostrowa Tumskiego w okładzinie klinkierowej z odtworzeniem ażurowego ceglanego ogrodzenia na zwieńczeniu muru, a także przebudowę ciągu spacerowego i zieleni na terenie Papieskiego Wydziału Teologicznego;

– renowację i odbudowę pochodzących z końca XIX wieku murów arkadowych nabrzeża za mostem Sikorskiego, z odtworzeniem części arkad i realizacją metalowego ogrodzenia;

– wykonanie nowych umocnień nabrzeży w formie żelbetowych ścian oporowych z zastosowaniem prefabrykatów z okładziną ceramiczną, w tym zwieńczenia i oczepu u ich podstawy;

– zrealizowanie w murach oporowych przebudowywanych nabrzeży gniazd dla jaskółek, a w kamiennych narzutach ochronnych schronisk dla ryb oraz innych elementów małej architektury.


Po latach zaniedbań realizacja wyżej wymienionych prac, w głównej mierze rewaloryzacyjnych, pozwala nie tylko ukazać piękno umocnień pochodzących z różnych okresów historycznych i wykonanych różną techniką, lecz także planować dalsze prace modernizacyjne, których celem jest szeroko pojęte przywrócenie rzeki miastu.


Zakres prac:

odcinek „9a”od mostu Grunwaldzkiego do mostów Piaskowego i Tumskiego (razem 1 680 m); odcinek „9b” od mostów Piaskowego i Tumskiego do mostu Uniwersyteckiego (razem 1 650 m); odcinek „9c” od mostu Uniwersyteckiego do mostu Pomorskiego i od mostu Sikorskiego do mostu Dmowskiego (razem 2 118 m); odcinek „9d” od mostów Mieszczańskich do mostu kolejowego (razem 753 m).