PL EN

Przyjazna Przestrzeń Publiczna polega na promowaniu jakości przestrzeni publicznej, obiektów lub zespołów obiektów współtworzących przestrzeń oraz rewaloryzacji obiektów, zespołów i terenów, a także przykładów architektury krajobrazu jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.


Celem i zadaniem konkursu jest wybór najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej spośród przykładów, które zostały zakończone w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających edycję konkursu, zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska, nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach.


DoFA`17 realizowana pod hasłem MIASTO W ZIELENI szczególny nacisk położyła na tereny i założenia urbanistyczne lub obiekty (publiczne i mieszkaniowe) powiązane z zielenią, a także uwzględniające styk zieleni i wody, zlokalizowane zarówno w miastach, jak i na pozamiejskich terenach rekreacyjnych.


Kategorie konkursowe:

a) przestrzeń publiczna "zielone płuca" - parki, zieleńce, ogrody itp.;

b) przestrzeń publiczna i półpubliczna "zielone arterie" - bulwary, aleje, place, skwery (także na terenach mieszkaniowych);

c) przestrzeń półprywatna "zielone wnętrza" - dachy, tarasy (w przestrzeni publicznej i prywatnej), patia, wnętrza kwartałów.KAPITUŁA

Agnieszka Gusiew, przedstawicielka Marszałka Województwa Dolnośląskiego

Maciej Hawrylak, SARP Wrocław, p/o przewodniczącego Kapituły

Beata Urbanowicz, przedstawicielka Prezydenta Wrocławia

Małgorzata Bartyna-Zielińska, Towarzystwo Urbanistów Polskich O/Wrocław

Karolina Szkapiak, SARP Jelenia Góra

Marek Wiśniewski, Dolnośląska Okręgowa Izba ArchitektówWYNIKI


GRAND PRIX konkursu PRZYJAZNA PRZESTRZEŃ PUBLICZNA
I NAGRODA w kategorii "zielone płuca"

Park Bukowiec – Ornamental Farm

Halina Gołda-Krajewska z pracowni projektowej Sztuka Ogrodów L’Art Des Jardins


Uzasadnienie Kapituły

Za żmudne i konsekwentne odtwarzanie całego założenia parkowego: zespołu zieleni i akwenów, a także układu komunikacji oraz przynależnych parkowi obiektów budowlanych. Za stworzenie wspaniałego miejsca wypoczynku, edukacji i kultury, miejsca, gdzie odbywają się festiwale i koncerty o znaczeniu co najmniej regionalnym. Za ożywienie zdegradowanej przestrzeni i przywrócenie jej dawnej świetności.
WYRÓŻNIENIE w kategorii "zielone płuca"

Założenie parkowo-hotelowe w Staniszowie

Wacław Dzida, Grażyna Polanica (współautor)


Uzasadnienie Kapituły

Za wielką wrażliwość inwestorów na piękno i za udaną próbę odtworzenia parku przy pałacu w Staniszowie. Za rewitalizację zgodnie ze sztuką założenia parkowo-ogrodowego. Za organizację festiwali i koncertów w parku i za możliwość jego zwiedzania o każdej porze dnia i roku.