PL EN

Rozstrzygnięcie konkursu odbędzie się w piątek 27 października o godz. 18.00, w Muzeum Architektury we Wrocławiu.


Celem konkursu jest promowanie jakości przestrzeni publicznej, obiektów lub zespołów obiektów współtworzących przestrzeń oraz rewaloryzacji obiektów, zespołów i terenów, a także przykładów architektury krajobrazu jako szczególnie interesujących dokonań twórczych w zakresie kształtowania ładu przestrzennego.


W tegorocznej edycji Festiwal realizowany jest pod hasłem MIASTO W ZIELENI.


Celem i zadaniem konkursu jest wybór najlepszych realizacji w zakresie kształtowania przestrzeni publicznej spośród przykładów, które zostały zakończone w ciągu ostatnich 5 lat poprzedzających edycję konkursu, zrealizowanych na terenie Dolnego Śląska, nie nagrodzonych ani wyróżnionych w poprzednich edycjach.


Tegoroczna edycja konkursu szczególny nacisk kładzie na tereny i założenia urbanistyczne lub obiekty (publiczne i mieszkaniowe) powiązane z zielenią, a także uwzględniające styk zieleni i wody, zlokalizowane zarówno w miastach, jak i na pozamiejskich terenach rekreacyjnych.Kategorie konkursowe:

a) przestrzeń publiczna "zielone płuca" - parki, zieleńce, ogrody itp.;


b) przestrzeń publiczna i półpubliczna "zielone arterie" - bulwary, aleje, place, skwery (także na terenach mieszkaniowych);


c) przestrzeń półprywatna "zielone wnętrza" - dachy, tarasy (w przestrzeni publicznej i prywatnej), patia, wnętrza kwartałów.