PL EN


Ogłoszenie wyników i wernisaż wystawy pokonkursowej odbędą się 22.10 o godz. 17.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.


Współorganizator: Dolnośląskie Stowarzyszenie Artystów Fotografików i Twórców Audiowizualnych


KAPITUŁA

Ewa Barska – wiceprezes SARP O/Wrocław

Andrzej Małyszko wiceprezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików I Twórców Audiowizualnych

Piotr Marek – SARP O/Wrocław, inicjator i kurator konkursów fotograficznych „Kadry Modernizmu”

Krzysztof Smyk – fotograf, autor wielu fotografii budynków Wrocławia

Zbigniew Stokłosa – prezes Dolnośląskiego Stowarzyszenia Artystów Fotografików I Twórców Audiowizualnych


1. NAGRODA 

Autor: Mirosław Łanowiecki

Praca 1: „Green relax”

Praca 2: Green 2Day”


Uzasadnienie:

Autor potraktował temat konkursu dosłownie i przenośnie. Mamy zieleń i także miasto. Miasto stanowi tło dla zieleni, zieleń dekoruje miasto. Efekt ten został uzyskany poprzez degradację kolorystyki miasta, czyli tła, do odcieni szarości, a ożywienie koloru partii zielonych. Swoisty kontrapunkt, przekonująca kompozycja wzmacniają odbiór zieleni jako ważnego składnika tkanki miejskiej.
2. NAGRODA

Autorka: Urszula Gołota

Praca 1: „Symbiosis (A + Z) 01” 

Praca 2:„Symbiosis (A + Z) 03”


Uzasadnienie:

Nagrodzono dwa różne spojrzenia poprzez zieleń na stare i nowe oblicze Wrocławia, połączone wspólną im symbiozą miasta z zielenią.

Ekspresyjny kadr z bulwaru Dunikowskiego rytmem ostrych trójkątnych form przywodzi odbiorcę do dziedzictwa modernizmu i do współczesnej dynamiki kształtowania miasta. Autorka, wpisując niską zieleń w ten rytm, czytelnie podkreśla równowagę kreacji dzieła architekta i form natury.

Reporterskie zdjęcie fragmentu wysokiej zieleni, będącego inspiracją do zabawy i implantacji koloru we wnętrzu zwartej zabudowy, wskazuje na pulsujące młodością i radością życie miasta w niegdyś zaniedbanych miejscach, tam, gdzie obecnie z inicjatywy mieszkańców kształtuje się nowa tożsamość dziewiętnastowiecznych podwórek Wrocławia, wzmocniona projektami realizowanymi w ramach ESK 2016.WYRÓŻNIENIE

Autorka: Aleksandra Nowysz

Praca: „Lepsze jutro – Wrocław 2017”


Uzasadnienie:

Jury wyróżniło pracę za dokładną odpowiedź na temat konkursu – miasto w zieleni. Zdjęcie ukazuje zieleń z szerszej perspektywy jako tło i dopełnienie architektury. Dodatkowym atutem pracy jest ciekawa kompozycja i stonowana kolorystyka zdjęcia.WYRÓŻNIENIE

Autorka: Joanna Owczarek

Praca 1: Panorama z liśćmi


Praca 2: Ławeczka


Uzasadnienie:

Na obu fotografiach kompozycja motywu gęsto utkanej winnej latorośli obejmującej elementy architektury oparta jest w pionie i poziomie na złotym podziale. Uzyskana harmonia obrazu wizualnego oddaje ciszę i słoneczny spokój wybranego miejsca w wielkim mieście, które ofiarowuje przechodniom azyl od hałasu i pośpiechu.