PL EN

Termin: 24.10-22.11

Miejsce: Muzeum Architektury we Wrocławiu, ul. Bernardyńska 5

Współorganizator: Wrocławska Rewitalizacja


Przedmieście Oławskie to kolejny po Nadodrzu obszar we Wrocławiu objęty rewitalizacją. W najbliższych latach realizowane będą tu kluczowe projekty – zagospodarowanie nabrzeży rzeki Oławy, remonty podwórek i kamienic, adaptacja oficyn dla potrzeb aktywności lokalnych i inne. Miejscem o szczególnym potencjale, ale dzisiaj bardzo zaniedbanym, jest teren pomiędzy rzeką Oławą a ulicami Żabią Ścieżką, Traugutta i Szybką.


Wrocławska Rewitalizacja będąca operatorem rewitalizacji Przedmieścia Oławskiego stara się zaprosić różne środowiska do dyskusji na temat rozwoju tego obszaru. Szczególnymi gośćmi realizowanych dotychczas działań byli uczestnicy kursu projektowania konserwatorskiego i rewitalizacji na Akademii Architektury w Mendrisio w Szwajcarii. Studenci pod opieką profesora Ruggero Tropeano przez cały semestr opracowywali koncepcje dla dawnej fabryki wódek Carla Schirdewana, ruinKościoła Chrystusowego i przestrzeni publicznych.


Ponadto w czerwcu 2017 roku rozstrzygnięto konkurs urbanistyczno-architektoniczny na opracowanie koncepcji zagospodarowania obszaru wokół fabryki wódek. Celem konkursu, organizowanego przez Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, Miasto Wrocław i spółkę Wrocławska Rewitalizacja, było pozyskanie wiedzy na temat możliwych scenariuszy przemian urbanistycznych jako podstawy do aktualizacji miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.


Wystawa organizowana w ramach DoFA ’17 prezentuje prace konkursowe i prace studenckie, a jej celem jest dyskusja na temat roli terenów w historycznej śródmiejskiej zabudowie i możliwości ich wykorzystania dla podnoszenia jakości życia w mieście.