PL EN

Aktualności

Pożegnanie - Śp. Kol. arch. Wanda Kononowicz

           Z ogromnym żalem przyjęliśmy wiadomość o odejściu naszej Koleżanki


                                     Śp. prof. dr hab. inż. arch. Wandy Kononowicz

                                                                 (1942-2018)


Architekt, absolwentka i od 1965 do 2012 pracownik naukowy Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, od 1999 kierownik Zakłady Historii Teorii Architektury i Urbanistyki Instytutu Historii Architektury, Sztuki i Techniki, stopień doktora habilitowanego nauk technicznych uzyskała w zakresie architektury i urbanistyki w 1998 broniąc rozprawy pt. Wrocław. Kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym, od 2009 profesor zwyczajny, wykładowca na Podyplomowych Studiach Ochrony Dziedzictwa Kulturowego na Wydziale Architektury Politechniki Warszawskiej, kierownik Katedry Architektury i Urbanistyki Wydziału Budownictwa, Architektury i Inżynierii Środowiska Uniwersytetu Zielonogórskiego. Prowadziła wykłady z historii budowy miast, urbanistyki współczesnej i rewaloryzacji zespołów urbanistycznych; promotor 7 prac doktorskich i wielu dyplomowych, kierowała kilkunastoma pracami badawczo-naukowymi dotyczącymi przeważnie architektury i urbanistyki XIX i XX wieku.

Profesor Wanda Kononowicz była wychowawcą wielu pokoleń architektów, z pasją zajmowała się zarówno pracą badawczą, jak i dydaktyczną.

Była członkiem: Sekcji Historii Architektury i Urbanistyki oraz Ochrony Zabytków PAN, Polskiego Komitetu Narodowego Międzynarodowej Rady Ochrony Zabytków ICOMOS, Polskiej Sekcji DOCOMOMO oraz Międzynarodowego Komitetu Naukowego ds. Urbanistyki DOCOMOMO, SARP oraz TUP.

Autorka fundamentalnych publikacji i prac studialnych związanych z urbanistyką i osiedlami mieszkaniowymi Wrocławia XIX w. i 1 poł. XX w., m.in.: Przemiany formy urbanistycznej Wrocławia w XIX i na początku XX wieku (praca doktorska 1974); Z problemów urbanistyki dwudziestolecia międzywojennego – osiedle ogrodowe Sępolno we Wrocławiu (1991), Ewolucja osiedla mieszkaniowego we Wrocławiu okresu Republiki Weimarskiej – Księże Małe (1955), Pierwszy plan generalny Wrocławia i początki kompleksowego projektowania urbanistycznego (1955), Wrocław - kierunki rozwoju urbanistycznego w okresie międzywojennym (1997); Studium historyczno-urbanistyczne Wrocławia. z wytycznymi konserwatorskimi (1997), 57 haseł w Encyklopedii Wrocławia (2000), Mieszkalnictwo osiedlowe Wrocławia w okresie III Rzeszy (2005), hasa i 2 eseje w Leksykonie Architektury Wrocławia - Rozwój urbanistyczny Wrocławia i planowanie w latach 1850-1914 oraz Rozwój urbanistyczny i polityka mieszkaniowa Wrocławia w okresie Republiki Weimarskiej (2011).

Autorka konserwacji i rozbudowy dworca kolei wrocławsko-trzebnicko-prusickiej we Wrocławiu (1982; z mężem Tomaszem).


Nabożeństwo pożegnalne odbędzie się 3 marca o godz. 13.00 w Kościele Św. Augustyna przy ul. Sudeckiej we Wrocławiu.

Uroczystość pogrzebowa odbędzie się w 9 marca o godz. 13.00 na Cmentarzu na Powązkach w Warszawie.


Straciliśmy serdeczną Koleżankę i wspaniałego Człowieka.

Składamy najszczersze wyrazy współczucia Rodzinie,

Zarząd i członkowie SARP O/Wrocław