PL EN

Aktualności

Pożegnanie - Śp. Ryszard Żabiński

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 29 sierpnia 2020 roku zmarł

                                                              Śp. Ryszard Żabiński

emerytowany profesor doktor Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej.


Urbanista, planista przestrzenny, badacz procesów rozwoju struktur urbanistycznych, kierownik Zakładu Urbanistyki w Instytucie Architektury i Urbanistyki, kierownik Katedry Urbanistyki Wydziału Architektury Politechniki Wrocławskiej, dyrektor Zakładu Studyjno-Projektowego Politechniki Wrocławskiej, w latach 1954-2005 nauczyciel akademicki, na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej, promotor bardzo wielu prac magisterskich i doktorskich, współtwórca nowego kierunku studiów na Wydziale Architektury „Gospodarka przestrzenna”, autor wielu publikacji, prac badawczych i projektów z zakresu architektury i urbanistyki, za które otrzymał nagrody i wyróżnienia w licznych konkursach, Generalny Projektant Planu Ogólnego Zagospodarowania Przestrzennego Wrocławia, naczelny inżynier w Biurze Studiów i Projektów Komunikacji i Inżynierii Miejskiej we Wrocławiu, Dyrektor Biura Badawczo-Projektowego INTER-ARCH, członek Sekcji Urbanistyki i Planowania Przestrzennego PAN, członek Komisji Rozwoju Przestrzennego i Architektury m. Wrocławia, aktywny działacz SARP, TUP, SITKOM, WTN

Za osiągnięcia naukowe, dydaktyczne, wychowawcze i organizacyjne uzyskał wiele nagród i wyróżnień ministerialnych, uczelnianych, stowarzyszeniowych i regionalnych.

Odznaczony Srebrnym Krzyżem Zasługi, Złotym Krzyżem Zasługi, Medalem Komisji Edukacji Narodowej, Medalem z okazji Jubileuszu 100-lecia Uczelni Technicznych we Wrocławiu, Medalem XXX-lecia PRL, Srebrną Odznaką Honorową Towarzystwa Urbanistów Polskich, Złotą Odznaką Politechniki Wrocławskiej, Odznaką „Budowniczy miasta Wrocławia”

Wraz z odejściem Profesora Żabińskiego środowisko urbanistów i architektów straciło wybitnego naukowca, znakomitego nauczyciela akademickiego, wspaniałego, serdecznego, ciepłego Kolegę.