PL EN

Aktualności

ZAPYTANIE OFERTOWE - inwentaryzacja budynku SARP przy ul. Oławskiej

Zapraszamy do udziału w postępowaniu prowadzonym w trybie otwartego zapytania ofertowego na:

wykonanie inwentaryzacji budowlanej kamienicy przy ul. Oławskiej 21 we Wrocławiu.

Postępowanie nie jest prowadzone w trybie zamówień publicznych.


1. Zamawiający:

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław,

Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław, tel. 71 343 19 28


2, Opis przedmiotu zamówienia oraz zakres zamówienia:

2.1 Przedmiotem zamówienia jest:

inwentaryzacja budowlana kamienicy przy ul. Oławskiej 21 o powierzchni netto około 794 m², w tym inwentaryzacja instalacji sanitarnych, elektrycznych oraz teletechnicznych.

Uwaga: Zamawiający dysponuje niekompletną dokumentacją archiwalną w wersji papierowej, z którą można zapoznać się w siedzibie SARP Oddział Wrocław: Rynek-Ratusz 25, w godzinach 10.00 - 16.00 w dni robocze.

Wizja lokalna nie jest przewidywana.

Szczegóły zaproszenia do składania ofert w poniższych załącznikach.