PL EN

Aktualności

27.04.2017_KONKURS SARP NR 972_zmiana w regulaminie

W związku z pojawiającymi się pytaniami dot.  wymaganych dokumentów w  Konkursie urbanistyczno-architektonicznym, studialnym na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu, w regulaminie konkursu (Rozdział I, punkt 3, podpunkt 3.5 oraz Rozdział III, punkt 1, podpunkt 1.4) oraz w załączniku A-1 zostały  wprowadzone nieznaczne zmiany.


Regulamin wraz z załącznikami znajdą Państwo pod adresem:

https://www.dropbox.com/sh/wdqel72pfkzrep1/AADukY6kADw5FRhIyOtlZla1a?dl=0