PL EN

Aktualności

AKU.URA MIASTA - konkurs studialny dot. okolic ul. Małachowskiego

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, w porozumieniu z Urzędem Miejskim Wrocławia, ogłasza


KONKURS STUDIALNY NA OPRACOWANIE KONCEPCJI URBANISTYCZNO-ARCHITEKTONICZNEJ ZAGOSPODAROWANIA OBSZARU POKOLEJOWEGO ZLOKALIZOWANEGO WZDŁUŻ ULICY MAŁACHOWSKIEGO WE WROCŁAWIU


Sąd Konkursowy:

- Agata Chmielowska, Miejski Konserwator Zabytków

- Piotr Fokczyński, Architekt Miasta Wrocławia

- Maciej Hawrylak, SARP O/Wrocław - Referent

- Dariusz Herman,  SARP O/Koszalin - Przewodniczący

- Daria Kieżun,  SARP O/Wrocław

- Marta Mnich,  SARP O/Wrocław

- Monika Pec-Święcicka,  Zastępca Dyrektora Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

- Artur Rostocki,  Przedstawiciel WRI Investment sp. z o.o. sp. k.

- Anna Sroczyńska,  Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia

- Mikołaj Smoleński,  SARP O/Wrocław

- Bartłomiej Świerczewski, Dyrektor Departamentu Spraw Społecznych

- Beata Urbanowicz, Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego Miasta Wrocławia

- Marek Wiśniewski, SARP O/Wrocław


Ważne terminy

- składanie wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie: do 25 marca 2019 do godz. 16.00

- składanie prac konkursowych: do 07 maja 2019 do godz. 16.00

- publiczne ogłoszenie wyników konkursu: 21 maja 2019 o godz. 16.00


Konkurs jest realizowany w ramach wielowątkowego, cyklicznego projektu AKU.URA MIASTA.


Regulamin wraz z załącznikami znajdą Państwo pod linkiem:

https://www.dropbox.com/sh/vie3ns7sjkgxpof/AABzjNreJbyQmJl7SQnDyuFZa?dl=0