PL EN

Aktualności

AKUPUNKTURA MIASTA odpowiedzi


Odpowiedzi na pytania do Regulaminu konkursu studialnego 

na opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej 

zagospodarowania obszaru pokolejowego zlokalizowanego wzdłuż

ulicy Małachowskiego we Wrocławiu