PL EN

Aktualności

AKUPUNKTURA Plac trójkątny - wyniki konkursuKonkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie

koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz

z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny)

i Pułaskiego we Wrocławiu


W dniu 6 marca 2020  r. Sąd Konkursowy obradujący w składzie:

Przewodniczący Sądu

- Piotr Kostka – SARP O/Poznań

Sędzia referent 

- Maciej Hawrylak – SARP O/Wrocław

Członkowie

- Katarzyna Dobiecka – SARP O/Wrocław

- Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia

- Monika Kozłowska-Święconek – Dyrektor Biura Zrównoważonej Mobilności

- Magdalena Nawara – Przewodnicząca Rady Osiedla Przedmieście Oławskie

- Mikołaj Smoleński – SARP O/Wrocław

- Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia

- Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego miasta Wrocławia

przyznał następujące nagrody i wyróżnienia:


Wyróżnienie Równorzędne - wysokość 2 500 zł

Praca nr 01

ID 823416

zespół: Apolonia Slesarow-Wrocław, Jakub Kozaczenko-Długołęka, Łukasz Modrzejewski-Targówka, Konrad Zaborski-Lwówek Śląski


Wyróżnienie przyznano za propozycję rytmicznej regularnie zagospodarowanej ulicy Komuny Paryskiej nasyconej zielenią i mała architekturą, a także zaproponowania akcentu kolorystycznego jako wyróżnika. Także powiązania układu ulicy z placem Trójkątnym poprzez przedłużenie alei drzew należy uznać za interesujące wejście na plac pozostawiając centralną część palcu do elastycznego wykorzystania w ramach różnorodnych aktywności lokalnych mieszkańców.

Wątpliwości sądu budzi propozycja rozwiązania skweru przy ulicy Pułaskiego. Mnogość elementów zagospodarowania wzbudza poczucie chaosu, szczególnie od strony ulicy Pułaskiego.

Wyróżnienie Równorzędne - wysokość 2 500 zł

Praca nr 13

ID 285103

Patryk Kusz – Wrocław


wyróżnienie przyznano za:

- odważną decyzję uzupełnienia pierzei ul. Komuny Paryskiej o proporcjach wrocławskiego śródmieścia

- trójkątny plac z wyraźnymi elementami identyfikującymi jakim są charakterystyczny pawilon i okazałe drzewo po przeciwległej stronie. Całość stwarza klimat i atmosferę spokoju w ruchliwym śródmieściu dając możliwość dowolnej aranżacji dla okolicznościowych wydarzeń

- czytelne oddzielenie skweru północnego od ulicy atrakcyjnym zadaszeniem organizującym przestrzeń do różnorodnego wykorzystania

- projekt ulicy wprowadzający w jej przestrzeń szpalery drzew, elementy rekreacji, proponując pieszym, rowerzystom i samochodom równoważność w użytkowaniu

III nagroda - wysokość 4 000 zł

PRACA nr 02

ID 822724

zespół: Aleksandra Lisiak, Adriana Sowa, Paweł Lisiak – Wrocław


Nagrodę przyznano za skromne i adekwatne do idei akupunktury miasta propozycje. Na szczególne wyróżnienie zasługują trafne rozwiązania skweru przy ul. Pułaskiego wykorzystujące potencjał istniejącego drzewostanu i wprowadzające architektoniczne rozdzielenie terenu od przestrzeni ulicznej formą ażurowej wielofunkcyjnej pergoli/wiaty. Jury doceniło walory środowiskowe, społeczne i kompozycyjne przyjętych rozwiązań. Praca została ponadto doceniona za bardzo dobre rozwiązania przyjęte w ulicy Komuny Paryskiej: wprowadzenie jednostronnego parkowania prostopadłego wzdłuż pierzei południowej co pozwala na ukształtowanie zielonej przestrzeni rekreacyjnej wzdłuż drugiej pierzei. Praca jako jedyna zwróciła uwagę na estetykę i regulacje związane z identyfikacją wizualną i szyldami punktów usługowych.

Wątpliwości budziło niedostateczne wyeksponowanie potencjału placu trójkątnego i jego powiązania z przyległymi pierzejami, szczególnie w warstwie graficznej.

II nagroda - wysokość 6 000 zł

Praca nr 21

ID 839281

zespół: Space Odyssey Architects (Ivgen Chernat, Hanna Chernat, Anastasiia Varvanina)-Odessa; Inna Dobrovolskaya-Kijów; Jakub Gołębiewski-Szczecin; Romea Muryń-Szczecin; Dmitry Shmatenko-Odessa

Nagrodę przyznano za spójne traktowanie śródmiejskiej przestrzeni publicznej przez zachowanie czytelnego powiązania skwer-ulica-plac. Uznanie sądu wzbudziło jednoznaczne i konsekwentne zdefiniowanie trójkątnego placu poprzez architektoniczny i funkcjonalny dialog dwóch jego części. Pozytywnie oceniono asymetrycznie ukształtowany przekrój ulicy z ciekawym strefowaniem.

Dodatkową zaletą, choć niewymaganą regulaminem są analizy poszukujące odniesień funkcjonalnych do sąsiadujących kwartałów. Czytelny pomysł na zagospodarowanie skweru nie do końca konsekwentny w zakresie dopasowania do zieleni istniejącej. Budynek miejski Sąsiedzkiego Centrum Kultury wydaje się mocno przerysowany w kontekście proponowanego programu funkcjonalnego.

I nagroda – nagroda 12 000 zł

Praca nr 09

ID 888923

zespół: Marta Dąbrowska, Anna Okoń

I nagrodę przyznano za umiejętne i eleganckie zbudowanie wielkomiejskiego charakteru ulicy środkami prostymi i skromnymi. Proponowane rozwiązania przestrzenne i materiałowe rewitalizują typową XIX ulicę Przedmieścia Oławskiego, podnosząc rangę całego kwartału.

W opinii Sądu Konkursowego uznanie znalazło odważna i potrzebna ingerencja w istniejący układ komunikacyjny poprzez połączenie przedłużonej do Puławskiego ulicy Łukasińskiego, tworząc z obecnego skweru kieszonkowy park miejski.

Praca w zdecydowany sposób ucina również spekulacje na temat zostawienia istniejących drzew w linii zabudowy proponując zdecydowane uzupełnienie pierzei. Próba budowanie tejże pierzei świadczy o wysokiej wrażliwości autora/autorów.

Sąd Konkursowy docenia pozostawienie ulicy Komuny Paryskiej jako dwukierunkowej wytyczonej tylko liniami drzew ale z likwidacją barier architektonicznych choć wątpliwości budzi odcięcie na zakończeniu od ulicy Kościuszki.

Sąd Konkursowy docenia także udany cytat z Normana Fostera z Pont Vieux w formie lustrzanego zadaszenia, budującego wielkomiejski akcent placu trójkątnego.