PL EN

Aktualności

Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej 2021 - eliminacje

Stowarzyszenie Architektów Węgierskich, jak co roku, wystąpiło do Narodowego Funduszu Kultury o grant na zorganizowanie mobilnej wystawy "Domy Jednorodzinne w krajach Grupy Wyszehradzkiej", w której SARP bierze udział od pierwszej edycji.

Wystawa, ciesząca się wielkim powodzeniem, zarówno pośród uczestników eliminacji, jak i gości odwiedzających wystawę, na stałe wpisała się w kalendarz wydarzeń kulturalnych Krajów Grupy Wyszehradzkiej.

Każdy kraj V4 wybiera 4 domy jednorodzinne, ukończone w latach 2020 i 2021.


Zgłoszenia na nośnikach elektronicznych wraz z wydrukami wszystkich materiałów prosimy dostarczyć do 10 września 2021 do godz. 14.00 na adres:

Stowarzyszenie Architektów Polskich

ul. Foksal 2 00-366 Warszawa

V4 FAMILY HOUSES


Zgłoszenia (w wersji elektronicznej i papierowej) muszą zawierać:

teksty (po polsku i angielsku) w formacie doc (edytowalnym):

  • imię i nazwisko architekta/architektów, nazwę, adres, aktualny
  • kontakt e-mail i telefoniczny do pracowni
  • nazwę domu nazwę miejscowości, w której dom się znajduje
  • legendę z opisem pomieszczeń


grafikę:

  • plan budynku z ogrodem widok ulicy, przy której dom jest ulokowany
  • rzuty pomieszczeń w grafice czarno białej
  • przekrój w charakterystycznym miejscu
  • 3-4-zdjęcia domu (oddzielne) w formacie jpg + nazwisko autora zdjęć
  • zdjęcie portretowe autora/autorów domu + nazwisko autora zdjęć


Wszystkie materiały w formie papierowej muszą być w formacie A4.