PL EN

Aktualności

Drugi nabór - Dyplom Roku' 18 - Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego

SARP O/Wrocław informuje o drugim naborze do lokalnego etapu konkursu Dyplom Roku SARP 2018 - Doroczna Nagroda im. Zbyszka Zawistowskiego. Zgłoszenia można przesyłać na adres wroclaw@sarp.org.pl do 22 stycznia do godz. 15.00.


Zawartość – skrótowe opracowanie zawierające autorską prezentację pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu, zawierającą wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty, opracowany na maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100x70 cm) w układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4.

Łączny rozmiar plików – 1 MB. Prace przekraczające ten rozmiar nie będą rozpatrywane.

Pytania można składać do 17 stycznia do godz. 15.00 na adres: wroclaw@sarp.org.pl

Publiczne prezentacje wyłonionych prac dyplomowych odbędą się 8 lutego o godz. 17.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu.


Regulamin konkursu w załączniku.