PL EN

Aktualności

Dyplom Roku' 18 - Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego - Etap I

W związku ze zbliżającym się terminem ogłoszenia

Konkursu Dyplom Roku 2018 - Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Wydziałem Architektury PWr zaprasza do zgłaszania prac dyplomowych obronionych na WA Politechniki Wrocławskiej.


Pytania można zgłaszać na adres wroclaw@sarp.org.pl, do dnia 5.12.2017, do godz. 16.00.


Zgłoszenia prac dyplomowych – do 07.12.2017, do godz. 16.00, na adres wroclaw@sarp.org.pl


Uprawnionymi do zgłaszania prac dyplomowych do Konkursu na Etapie 1 są:

- Promotor

- Recenzent

- Dziekan w oparciu o opinie wydziałowych Komisji Dyplomowych

- Komisja Dyplomowa lub inne powołane przez Dziekana ciała kolegialne biorące udział w procesie oceny prac dyplomowych skutkujące nadaniem stopnia architekta

- Dyplomant samodzielnie 


Zawartość – praca zgłaszana w Etapie 1. składa się na ze skrótowego opracowania zawierającego autorską prezentację pracy dyplomowej zgłoszonej do Konkursu, zawierającą wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty, opracowany na maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100x70 cm) w układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4.

Łączny rozmiar plików – 1 MB. Prace przekraczające ten rozmiar nie będą rozpatrywane.


Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna:

Marcin Dziewoński – SARP

Maciej Hawrylak - WA PWr

Daria Kieżun – przewodnicząca, SARP

Liliana Krzycka – sekretarz, SARP

Marcin Major – SARP

Łukasz Wojciechowski – WA PWr

Piotr Zybura – SARP