PL EN

Aktualności

Dyplom Roku' 19 - Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego - nabór

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich we współpracy z Wydziałem Architektury PWr oraz Zarządem Głównym SARP zaprasza do udziału w I Etapie Konkursu

Dyplom Roku 2019 - Doroczna Nagroda SARP im. Z. Zawistowskiego.


Zgłoszenia - do 27.02.2019, do godz. 15.00, na adres wroclaw@sarp.org.pl


Zawartość - praca zgłaszana do Etapu I składa się z podpisanej karty zgłoszeniowej oraz ze skrótowego opracowania zawierającego autorską prezentację pracy dyplomowej, zawierającą wyselekcjonowany materiał obejmujący najistotniejsze jej aspekty, opracowany na maksymalnie 2 planszach (wirtualne 100x70 cm) w układzie poziomym o rozdzielczości 75 dpi oraz skrót opisu na maksymalnie 2 stronach A4.


Łączny rozmiar wszystkich plików - max. 5 MB. Zgłoszenia przekraczające ten rozmiar nie będą rozpatrywane.


Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna:

Maciej Hawrylak - WA PWr

Daria Kieżun - SARP, przewodnicząca Komisji

Liliana Krzycka - SARP, sekretarz Komisji

Zbigniew Maćków - SARP, DSOIA

Marcin Major - SARP

Łukasz Wojciechowski - WA PWr

Piotr Zybura - SARP


Regulamin Konkursu wraz z kartą zgłoszeniową w załącznikach.

Informacje o Konkursie również na stronie Zarządu Głównego SARP:Spośród zgłoszonych prac Oddziałowa Komisja Kwalifikacyjna wyłoni dyplomy, które zostaną zaprezentowane publicznie 26 marca o godz. 17.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu. W toku prezentacji zostaną wybrane prace, które przejdą do II Etapu Konkursu na szczeblu ogólnopolskim.