PL EN

Aktualności

Dyplom Roku SARP im. Z. Zawistowskiego - nominacje 2019

PROTOKÓŁ Z OBRAD KOMISJI KWALIFIKACYJNEJ DYPLOM ROKU '19

DOROCZNA NAGRODA SARP IM. ZBYSZKA ZAWISTOWSKIEGO

WYDZIAŁ ARCHITEKTURY POLITECHNIKI WROCŁAWSKIEJ


W dniu 4 marca 2019 roku w siedzibie SARP we Wrocławiu odbyły się Obrady Komisji Kwalifikacyjnej

1. etapu konkursu Dyplom Roku '19.


ODDZIAŁOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA SARP ODDZIAŁ WE WROCŁAWIU w składzie :

Daria Kieżun - przewodnicząca, SARP

Liliana Krzycka - sekretarz, SARP

Maciej Hawrylak - WA PWr

Zbigniew Maćków - SARP

Marcin Major - SARP

Łukasz Wojciechowski - WA PWr

Piotr Zybura - SARP

W obradach Komisji Kwalifikacyj

nej nie wzięli udziału: Daria Kieżun i Łukasz Wojciechowski, którzy przekazali swoje głosy drogą mailową.


Do konkursu zostały zgłoszone 34 prace.


Prace zostały przed obradami rozesłane do wszystkich członków KK.


KK rozpatrzyła sprawę formalną przed przystąpieniem do obrad:

- spóźnienia w jednym zgłoszeniu – uznano, iż praca zostanie wzięta pod uwagę w ocenie.


Komisja Kwalifikacyjna po wielokrotnym przejrzeniu wszystkich prac dokonała wyboru 12, a następnie po kolejnym przejrzeniu, 9 prac nominowanych do konkursu Dyplom Roku 2019, wykonanych na Wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej.


Etap 1 - Komisja Kwalifikacyjna oceniała prace w oparciu o przekazane skrótowe opracowania.


KRYTERIA OCENY:

Głównym kryterium oceny prac dyplomowych zgłaszanych do Nagrody są wybitne wartości architektoniczne i urbanistyczne projektu oraz ich znaczenie w procesie przestrzennego kształtowania środowiska życia człowieka. Elementy te oceniane będą pod kątem wartości przestrzennych i plastycznych pracy, jej wartości ideowej, relacji i wpływu na kształtowanie otoczenia a także nowatorstwo i poziom techniczny prezentowanych rozwiązań. Pod uwagę wzięte będą również rozwiązania w zakresie zagadnień ekologicznych i energetycznych projektowanego obiektu. Przywołane aspekty oceny prac nie stanowią elementów równoprawnych, wartościujących prace w jednakowy sposób. Ze względu na ich różnorodność tematyczną i często ich nieporównywalność, Sąd Konkursowy każdorazowo dokona indywidualnej oceny każdej z prac, wskazując na te elementy, które zdaniem Sądu są decydujące w łącznej ocenie.


LISTA NOMINOWANYCH PRAC:


1. FEDORÓW ZOFIA

Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Tytuł pracy dyplomowej: SerpenTime: Muzeum Języka w Londynie


2. KIERNICKI ARKADIUSZ

Promotor: dr inż. arch. Marek Lamber

Tytuł pracy dyplomowej: Tężnia biocenoz: Uzdrowisko, Sołonka


3. KONOPKA KAROLINA

Promotor: dr inż. arch. Ada Kwiatkowska

Tytuł pracy dyplomowej: PM10: Dom Świętej Barbary, Nikiszowiec


4. LEBIEDOWSKA WERONIKA

Promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski

Tytuł pracy dyplomowej: Koniec 2.0: kolumbarium w Wenecji


5. PALUCH LAURA

Promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

Tytuł pracy dyplomowej: Adaptacja przędzalni czesankowej przy ulicy Stabłowickiej we Wrocławiu na lokalne centrum wielofunkcyjne


6. PLIZGA JOANNA

promotor: dr inż. arch. Roman Rutkowski

Tytuł pracy dyplomowej: Obrazy zanikającego miasta


7. RĘBISZ ANITA

Promotor: dr inż. arch. Roman Czajka

Tytuł pracy dyplomowej: Centrum tożsamości, Miedzianka


8. WASIELEWSKI MICHAŁ

Promotor: dr inż. arch. Tomasz Głowacki

Tytuł pracy dyplomowej: Projekt magazynu dla Muzeum Narodowego we Wzgórzu Gajowym


9. WOŹNIAK IWONA

Promotor: dr hab. Inż. arch. Bogna Ludwig

Tytuł pracy dyplomowej: Nieodkryte pokłady - Kuźnia kreatywności. Koncepcja architektoniczna rozbudowy szybu Chrobry II i adaptacji maszynowni Hansa Poelziga w Pszowie, w Polsce


Nominowani absolwenci zostają zaproszeni do publicznych prezentacji, które odbędą się 26 marca o godz. 17.00 w Muzeum Architektury we Wrocławiu. W toku prezentacji zostaną wyłonione prace, które zostaną skierowane do 2. etapu konkursu.


Sekretarz Komisji Kwalifikacyjnej

Liliana Krzycka


Przewodnicząca Komisji Kwalifikacyjnej

Daria Kieżun