PL EN

Aktualności

Inżynierski Dyplom Roku SARP O/Wrocław - edycja 2018

SARP O/Wrocław ogłasza kolejną edycję konkursu o Nagrodę Inżynierski Dyplom Roku, przyznawaną za najlepsze prace dyplomowe absolwentom, którzy uzyskali na wydziale Architektury Politechniki Wrocławskiej tytuł zawodowy inżyniera architekta. Tegoroczna edycja dotyczy prac obronionych w roku akademickim 2017/2018.

Terminy:

10 maja - zgłoszenia

17 maja - ogłoszenie nominacji

24 maja - prezentacje


Zgłoszenia prosimy dostarczyć do biura SARP O/Wrocław, Rynek-Ratusz 25, III p., do 10 maja 2018 do godz. 17.00 wg następujących wytycznych:


1. plansza wielkości A3 (złożona do A4), w układzie poziomym, zawierająca zestaw plansz prezentowanych w trakcie obrony oraz ewentualnie wybrane przez autora dodatkowe rysunki wyjaśniające przyjętą ideę. Plansze muszą mieć na odwrocie napis: ,,Projekt dyplomowy zgłoszony do Nagrody SARP Wrocław Inżynierski Dyplom Roku 2018" oraz następujące dane:

a) temat pracy dyplomowej; rok akademicki obrony

b) imię i nazwisko dyplomanta;

c) tytuł/stopień naukowy lub zawodowy oraz imię i nazwisko promotora pracy

d) CZYTELNE dane kontaktowe (tel., e-mail)


2. Do każdej pracy musi być dołączona płyta CD zawierająca materiały w wersji elektronicznej:

a) wszystkie plansze prezentowane w trakcie obrony w formatach JPG, 72 dpi, nie przekraczających 1MB łącznie

b) skrócony opis pracy inżynierskiej (max. 1 str. A4, format edytowalny DOC).


Spośród zgłoszonych prac 9 osób zostanie zaproszonych do udziału w prezentacjach autorskich przed Komisją Kwalifikacyjną, która zadecyduje o przyznaniu nagród i wyróżnień.


Regulamin konkursu zamieszczamy poniżej.