PL EN

Aktualności

Konkurs na kościół_Nowe Żerniki_WYNIKI

W toku dwudniowych (14-15.11.2016 r.) obrad we Wrocławiu Jury w składzie:


Prof. Konrad Kucza-Kuczyński - przewodniczący Jury, ZG SARP

Prof. Richard England - gość specjalny, sędzia UIA, Malta

Mariusz Ścisło - prezes SARP

Zbigniew  Maćków - przewodniczący DSOIA RP, Kurator ESK Wrocław 2016 ds. architektury, jeden z inicjatorów projektu Nowe Żerniki

Marcin Major - SARP O/Wrocław

Maciej Hawrylak - SARP o/Wrocław, sędzia referent 

Andrzej Poniewierka - SARP O/ Wrocław


przy wsparciu konsultanta - ks. Grzegorza Trawki, proboszcza parafii Żerniki, jednogłośnie podjęło decyzję o przyznaniu następujących nagród i wyróżnień w konkursie na opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej kościoła rzymskokatolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu:


WYRÓŻNIENIE EX AEQUO (5 000 zł) - numer konkursowy 62, numer wyjściowy 141920, 

Tomasz Berezowski, Katowice / Dyrda Fikus Architekci, Katowice - Tomasz Berezowski, Radosław Fikus

Uzasadnienie Jury: 

Wyróżnienie przyznano za próbę minimalistycznego rozwiązania formalnego, z korzystnym rozwiązaniem układu centralnej przestrzeni liturgicznej, wzbogaconej o czytelna symboliką Nieba i kopuły.

Wysoko intelektualny projekt - jeden z najbardziej interaktywnych „liturgicznie”. Dodatkowo jeden z niewielu projektów, który zachowuje tradycyjną symbolikę kopuły. Przyjęta forma graficzna projektu nie ukazuje ewentualnych walorów pracy.
WYRÓŻNIENIE EX AEQUO (5 000 zł) - numer konkursowy 140, numer wyjściowy 888117
Zespół autorski: Michał Szkudlarski, Biuro Architektoniczne "MS", Opole / Wentario Pracownia Architektury Andrzej Nowak, Opole / Marta Kondziela, Opole
Uzasadnienie Jury:
Wyróżnienie przyznano za czytelne rozwiązanie otwartości stref sacrum kościoła i towarzyszących mu funkcji na strukturalne obszary otaczające zabudowy mieszkaniowej i zieleni parku oraz nowatorski charakter tektoniki wnętrza sakralnego.

Projekt wyróżniony za swoją przejrzystość i surowość rozwiązań tworzących w efekcie prostotę przestrzeni sakralnej.
3. NAGRODA EX AEQUO (20 000 zł) - numer konkursowy 28, numer wyjściowy 178285
Zespół autorski: Witold Sienkiel, Kraków / Przemysław Drabiński, Kraków
Uzasadnienie Jury:

Awangardowe ujęcie tematu wyznacza nowa typologie dla projektu przestrzeni sakralnych w XXI wieku. Wieża kościelna została potraktowana jako wyraźny akcent –wizualna ikona miejsca.

Lokalizacja przestrzeni publicznej nad główną funkcją obiektu - nawą kościoła jest nowatorskim potraktowaniem przestrzeni sakralnej i relacji pomiędzy sacrum a profanum przestrzeni osiedla.
3. NAGRODA EX AEQUO (20 000 zł) - numer konkursowy 80, numer wyjściowy 086465

OVO Grąbczewski Architekci Oskar Grąbczewski, Katowice - zespół projektowy: Barbara Grąbczewska, Oskar Grąbczewski, Marek Grąbczewski, Dobrochna Lata, Marta Lata, Łukasz Lata, Łukasz Migała, Mateusz Pietryga

Uzasadnienie Jury:

Interesująca gra przestrzenna z zsynkopowanymi bryłami tworzy wyrazisty kontrapunkt na zamknięciu osi kompozycyjnej.

Jury doceniło rzeźbiarski charakter założenia wpisany w kwartałowy układ osiedla.

Racjonalny plan, interesująca gra przestrzeni tworzą mocny akcent w relacji z kontekstem. Stonowane wnętrze z grą światła w strefie ołtarzowej dają pożądany efekt sakralności.2. NAGRODA (40 000 zł) - numer konkursowy 39, numer wyjściowy 985437

Zespół autorski: Wojciech Iwachów, Międzybórz / Katarzyna Raczyńska, Chełm / Anna Stachi, Dzierżoniów

Uzasadnienie Jury:

Bryła kościoła umiejętnie domyka i akcentuje główną oś kompozycyjną osiedla.

Fascynująca propozycja z prostą ideą i wyraźnym odniesieniem do kontekstu.

Pracę nagrodzono za umiejętne stworzenie koncepcji przestrzennej. Zaproponowane rozwiązanie formalne wyraźnie wskazuje granicę pomiędzy sacrum i profanum – zewnętrzna osłona tworzy przestrzeń pomiędzy prześwietloną strefą sacrum a granicą świata „zewnętrznego”.

Dyskusyjne wydaje się umiejscowienie wejścia głównego bezpośrednio w strefie ołtarza.1. NAGRODA (60 000 zł) - numer konkursowy 69, numer wyjściowy 105161

ADAMICZKA CONSULTING, Wrocław - Jerzy Adamiczka, Bartosz Adamiczka, Tomasz Broma

Uzasadnienie Jury: 

Praca, która doskonale zamyka i podkreśla oś kompozycyjną osiedla, jednocześnie świadomie usuwając się na drugi plan. Ta zasada czytelnie wpisuje się w filozofię Kościoła ubogiego, będącego blisko ludzi.

Projekt wyraźnie przyjazny użytkownikowi, nie narzucający się, „zapraszający”. To skromna architektura zaprojektowana z doskonałą jasnością rozwiązań i wyraźnym akcentowanie przestrzennym.

Ogród tworzący tło ołtarza, z możliwością obserwacji zmienności pór roku i upływu czasu, wskazuje wiernym na wagę relacji pomiędzy współczesnym człowiekiem i Naturą. Trafny dobór skali i tekstury użytych materiałów umiejętnie tworzy atmosferę wyciszenia, niezbędną dla przestrzeni sakralnej.


W załączniku zamieszczamy wnioski i zalecenia pokonkursowe.