PL EN

Aktualności

Konkurs na osiedle mieszkaniowe przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu

W imieniu Organizatora informujemy o ogłoszeniu

Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu


PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Organizatorem Konkursu, zwanym dalej również Zamawiającym, jest Fundusz Sektora Mieszkań dla Rozwoju Fundusz Inwestycyjny Zamknięty Aktywów Niepublicznych, wpisany do rejestru funduszy inwestycyjnych prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Warszawie pod numerem RFI 1289, reprezentowany przez BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa, KRS 494251, NIP: 7010412096, na podstawie pełnomocnictwa z dnia 4 lipca 2018 r. (Rep. A 10666/2018).

Realizatorem Konkursu jest Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław.


Informacje o Konkursie tj. Regulamin Konkursu i Załączniki do Regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu zamieszczone są na Platformie internetowej:


https://bgkn.pl/konkursHermanowska/


Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, należy kierować na adres: konkursHermanowska@bgkn.pl


Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski, email: konkursHermanowska@bgkn.pl; tel. +48 504088203


Konkurs jest konkursem z prekwalifikacją prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą prekwalifikacji kandydatów. Po fazie prekwalifikacji do Konkurs zostanie zakwalifikowanych na podstawie zgłoszenia od 3 do 6 Uczestników konkursu.


Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Hermanowskiej we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu o funkcjach publicznych, rekreacyjnych, komunikacyjnych realizowanego przez BGKN.

Osiedle realizowane będzie na nieruchomości składającej się z działek o numerach ewidencyjnych 3/7, 3/12, 4/13, 4/20, 4/21, 4/22, 4/23, 4/24, 4/25, 4/26, 4/27,

Powierzchnia na której będzie realizowana Inwestycja mieszkaniowa wynosi ok. 95 707 m2.

Obszar Opracowania Konkursowego objęty jest Uchwałą nr X/190/15 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 21 maja 2015 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego części zespołu Kuźniki Kolejowe we Wrocławiu.


PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYCH MIESZKANIACH

Oczekiwana minimalna łączna powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) na terenie Opracowania Konkursowego to 33 718m2, ale premiowane będą projekty pozwalające uzyskać więcej powierzchni użytkowej mieszkań. Zalecana powierzchnia użytkowa usług w parterach w budynków mieszkalnych (PUU) to ok. 1 854 m2, lokalizowana zgodnie z ustaleniami MPZP.

Przewiduje się budowę minimum 654 mieszkań o średniej powierzchni ok. 51,57 m2


Przykładowa struktura mieszkań

- M1 - pokój dzienny, kuchnia lub aneks kuchenny – ok 5%

- średni metraż – 28,2 m2

- M2 – pokój dzienny, kuchnia lub aneks kuchenny oraz sypialnia – ok 45%

- średni metraż – 44,0 m2

- M3 – pokój dzienny, kuchnia lub aneks kuchenny oraz 2 sypialnie – ok 45%

- średni metraż – 60,4 m2

- M4 – pokój dzienny, kuchnia lub aneks kuchenny oraz 3 sypialne –ok 5%

- średni metraż – 72,0 m2


NAGRODY I WYNAGRODZENIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od 3 do 6 Uczestników. Gwarantowana suma na wypłatę wynagrodzeń z tego tytułu wynosi od 60 000 do 120 000 PLN brutto.

Za wykonanie pracy konkursowej każdemu z Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie wypłacona gwarantowana suma wynagrodzenia 20 000 PLN.

Oprócz wynagrodzenia za wykonane prace konkursowe, przewiduje się przyznanie nagród wybranym Uczestnikom Konkursu. Gwarantowana suma nagród wynosi 50 000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I Nagroda – 25 000 PLN

II Nagroda – 15 000 PLN

III Nagroda – 10 000 PLN