PL EN

Aktualności

Konkurs na osiedle mieszkaniowe przy ul. Kolejowej we Wrocławiu

W imieniu Organizatora informujemy o ogłoszeniu

Konkursu architektoniczno-urbanistycznego na koncepcję osiedla mieszkaniowego przy ul. Kolejowej we Wrocławiu


PODSTAWOWE INFORMACJE O KONKURSIE

Organizatorem Konkursu, zwanym dalej również Zamawiającym, jest BGK Nieruchomości S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa przy współpracy ze Stowarzyszeniem Architektów Polskich Oddział Wrocław, Rynek-Ratusz 25, 50-101 Wrocław.


Fundatorem Konkursu jest MDR Inwestycje 8 Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, ul. Przeskok 2, 00-032 Warszawa.


Informacje o Konkursie tj. Regulamin Konkursu i Załączniki do Regulaminu oraz formularz zgłoszeniowy do konkursu zamieszczone są na Platformie internetowej:

https://bgkn.pl/konkursKolejowa/


Wszelką korespondencję związaną z Konkursem, należy kierować na adres: konkursKolejowa@bgkn.pl


Osobą uprawnioną do udzielania informacji o Konkursie jest Sekretarz Sądu Konkursowego Pan Rafał Mroczkowski, email: konkursKolejowa@bgkn.pl; tel. +48 504088203


Konkurs jest konkursem z prekwalifikacją kandydatów prowadzonym w formule warsztatowej. Konkurs poprzedzony jest fazą prekwalifikacji kandydatów. Po fazie prekwalifikacji do Konkurs zostanie zakwalifikowanych na podstawie zgłoszenia od 3 do 6 Uczestników konkursu.

Przedmiotem konkursu jest opracowanie koncepcji architektoniczno-urbanistycznej osiedla mieszkaniowego w zabudowie wielorodzinnej z usługami i garażami podziemnymi przy ul. Kolejowej 63-65 we Wrocławiu wraz z zagospodarowaniem terenu o funkcjach publicznych, rekreacyjnych, komunikacyjnych realizowanego przez BGKN.

Osiedle realizowane będzie na Dz. ew. nr 18/1, 18/2, obręb 0001 Stare Miasto, AM 23, jedn. ewid. 026401_1 M. Wrocław. (osiedle Przedmieście Świdnickie leżące na terenie dawnej dzielnicy Stare Miasto).

Powierzchnia, na której będzie realizowana Inwestycja mieszkaniowa wynosi ok. 20 155 m2.

Obszar opracowania konkursowego objęty jest ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego: Uchwała nr XXXI/647/16 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 20 października 2016 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w rejonie ulic Kolejowej, Tęczowej i Prostej we Wrocławiu.


PODSTAWOWE INFORMACJE O PLANOWANYCH MIESZKANIACH

Oczekiwana minimalna łączna powierzchnia użytkowa mieszkań (PUM) na terenie opracowania realizacyjnego to 24 370 m2, ale premiowane będą projekty pozwalające uzyskać więcej powierzchni użytkowej mieszkań. Zalecana powierzchnia użytkowa usług w parterach w budynków mieszkalnych (PUU) na terenie opracowania realizacyjnego to ok. 680 m2.

Przewiduje się budowę minimum 469 mieszkań o średniej powierzchni ok. 51,96 m2


Przykładowa struktura mieszkań

- M1 - pokój dzienny, kuchnia lub aneks kuchenny – ok 5%

- średni metraż – 28,2 m2

- M2 – pokój dzienny, kuchnia lub aneks kuchenny oraz sypialnia – ok 45%

- średni metraż – 44,0 m2

- M3 – pokój dzienny, kuchnia lub aneks kuchenny oraz 2 sypialnie – ok 45%

- średni metraż – 60,4 m2

- M4 – pokój dzienny, kuchnia lub aneks kuchenny oraz 3 sypialne –ok 5%

- średni metraż – 72,0 m2


NAGRODY I WYNAGRODZENIA DLA UCZESTNIKÓW KONKURSU

Do udziału w konkursie zostanie zaproszonych od 3 do 6 Uczestników. Gwarantowana suma na wypłatę wynagrodzeń z tego tytułu wynosi od 60 000 do 120 000 PLN brutto.

Za wykonanie pracy konkursowej każdemu z Uczestników Konkursu zakwalifikowanych do udziału w Konkursie zostanie wypłacona gwarantowana suma wynagrodzenia 20 000 PLN.

Oprócz wynagrodzenia za wykonane prace konkursowe, przewiduje się przyznanie nagród wybranym Uczestnikom Konkursu. Gwarantowana suma nagród wynosi 50 000 PLN brutto.

Przewiduje się przyznanie następujących nagród:

I Nagroda – 25 000 PLN

II Nagroda – 15 000 PLN

III Nagroda – 10 000 PLN