PL EN

Aktualności

KONKURS SARP nr 967_ Rynek w Rawiczu_zmiana terminu składania wniosków

Informujemy, że został przedłużony termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w konkursie na

opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej rewitalizacji Rynku wraz z przylegającymi do niego deptakami w Rawiczu.

Nowy termin dostarczenia wniosków w wersji papierowej to 11 maja do godz. 16.00 (liczy się data wpłynięcia). 
Przed przesłaniem ich pocztą tradycyjną wnioski można wysłać też drogą e-mailową, na adres wroclaw@sarp.org.pl.