PL EN

Aktualności

KONKURS SARP NR 972_TERMIN I MIEJSCE ROZSTRZYGNIĘCIA

Wrocław, 27.06.2017


                                                            KONKURS SARP 972

urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu


                        Informacja o publicznym ogłoszeniu wyników konkursu

Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział we Wrocławiu, działając na zlecenie Zamawiającego – Gminy Wrocław, na rzecz której występuje spółka Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o.o., informuje o terminie publicznego ogłoszenia wyników Konkursu wraz z dyskusją i wystawą pokonkursową, które odbędą się 29 czerwca 2017 r. w Muzeum Architektury we Wrocławiu, przy ul. Bernardyńskiej 5.


Agenda spotkania:

g. 16.00 – publiczne ogłoszenie wyników, dyskusja pokonkursowa, otwarcie wystawy pokonkursowej (prezbiterium)

g. 17.00 – wykład Sędziego Przewodniczącego, arch. Krzysztofa Mycielskiego, SARP O/Warszawa (prezbiterium)