PL EN

Aktualności

KONKURS SARP NR 972_WYNIKI

Wrocław, 29.06.2017


Protokół obrad Sądu Konkursowego


W dniu 29.06.2017 w Muzeum Architektury we Wrocławiu odbyły się obrady Sądu Konkursowego dla studialnego konkursu urbanistyczno-architektonicznego na opracowanie koncepcji zagospodarowania terenu pomiędzy rzeką Oławą i ulicami Żabia Ścieżka, Traugutta, Szybka we Wrocławiu zorganizowanego przez wrocławski oddział SARP.

Na konkurs spłynęło 13 prac, żadna nie została odrzucona z przyczyn formalnych, w związku z czym wszystkie zostały poddane ocenie Sądu Konkursowego. Wstępna ocena prac odbyła się przy wsparciu zaproszonego grona konsultantów, powołanych przez Zamawiającego – Wrocławską Rewitalizację Sp. z o. o.


Sąd Konkursowy w składzie:

Arch. Krzysztof Mycielski – SARP Warszawa – przewodniczący Sądu Konkursowego

Dr arch. Maciej Hawrylak – SARP Wrocław – sędzia referent

Arch. Grażyna Adamczyk-Arns – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o.

Arch. Piotr Fokczyński – Urząd Miejski Wrocławia, Architekt Miasta

Arch. Jerzy Modlinger – SARP Wrocław

Arch. Anna Sroczyńska – Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

przy wsparciu Konsultantów w składzie:

Agata Chmielowska – Urząd Miejski Wrocławia, Miejski Konserwator Zabytków

Michał Ciesielski – Urząd Miejski Wrocławia, Biuro Rozwoju Wrocławia

Dr arch. Agnieszka Tomaszewicz – Wydział Architektury PWr

Arch. Piotr Jański – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o.

Arch. Paweł Wojdylak – Wrocławska Rewitalizacja Sp. z o. o.

Janusz Dzielendziak – rada osiedla Przedmieście Oławskie

Magdalena Nawara – rada osiedla Przedmieście Oławskie

postanowił, co następuje:


Pierwszą Nagrodę w wysokości 20 000 PLN przyznano pracy z nr 12

Uzasadnienie:

Prace doceniono za powściągliwe potraktowanie zadania konkursowego oraz uzyskanie spójnej i klarownej przestrzeni publicznej przy użyciu skromnych środków. Uwagę zwraca zachowanie równowagi miedzy przestrzenią publiczną a półpubliczną, klarowne powiązanie miasta i wody oraz zastosowanie zieleni jako równoważnego tworzywa urbanistycznego. Praca ukazuje, iż użycie niewielu elementów może kreować elegancką przestrzeń.Drugą nagrodę w wysokości 12 000 PLN przyznano pracy z nr 7

Uzasadnienie:

Prace doceniono za zaproponowanie pierzei wewnętrznej ulicy o trafnej skali i oryginalnym charakterze, kreującej ciekawe relacje przechodniów z przestrzenią półpubliczną. Doceniono zaproponowane rozwiązania funkcjonalne adekwatne dla miejsca. Wątpliwości budzi zbyt schematyczne potraktowanie przestrzeni nabrzeża.


Trzecią nagrodę w wysokości 8 000 PLN przyznano pracy z nr 9

Uzasadnienie:

Prace doceniono za wskazanie możliwości uporządkowania przestrzeni przy użyciu intensywnej zabudowy. Uwagę zwraca ciekawe rozwiązanie rozbudowy Fabryki Wódek oraz ustanowienie jednolitej linii zabudowy od strony nabrzeża oraz powiązania wewnątrz kwartału z sąsiadującymi przestrzeniami publicznymi. Wątpliwości budzi skala zaproponowanych rozwiązań architektonicznych.


Wyróżnienie w wysokości 5 000 PLN przyznano pracy z nr 6

Uzasadnienie:

Prace doceniono za potraktowanie przestrzeni w sposób oryginalny i świadczący o wrażliwym poszukiwaniu genius loci.


Wyróżnienie honorowe przyznano pracy nr 10

Uzasadnienie:

Prace doceniono za wykreowanie wyrazistej relacji przestrzennej pomiędzy budynkiem Fabryki Wódek a rzeką.Praca nr 12

Magdalena Dymna

Bartosz Dymny


Praca nr 7

Joanna Janikowska

Michał Romański

Justyna Turowska

Piotr Woldan


Praca nr 9

Marta Dąbrowska


Praca nr 6

Anna Okoń

Laura Paluch


Praca nr 10

Aleksandra Zienkiewicz

Jan Jerzmański