PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 973 Akupunktura Miasta - wyniki

Wrocław  24.10.2017

Konkurs SARP nr 973konkurs urbanistyczno-architektoniczny, studialny na opracowanie koncepcjizagospodarowania terenu ograniczonego ulicami: Legnicka, Szczepińska, Plac Św. Mikołaja,Zachodnia, Rybacka, Środkowa we Wrocławiu

Protokół:

Jury Konkursu w składzie

Przewodniczący Sądu

- Marek Orłowski – SARP o/Szczecin

Sędzia referent

- Maciej Hawrylak – SARP o/Wrocław

Członkowie

- Piotr Fokczyński – Architekt Miasta Wrocławia

- Daria Kieżun – SARP o/Wrocław

- Joanna Ways – Stowarzyszenie Architektów Krajobrazu

- Anna Sroczyńska – Dyrektor Biura Rozwoju Wrocławia

- Beata Urbanowicz – Koordynator Projektu Wystroju Plastycznego miasta Wrocławia

- Krzysztof Działa – Dyrektor Zarządu Zieleni Miejskiej we Wrocławiu

Na Konkurs wpłynęło 19 prac. Obrady Sądu Konkursowego odbywały się tajnie poprzez dyskusję oraz głosowanie. Rozpatrując kryteria łącznie i całościowo ustalono następujące rezultaty Konkursu.

Przyznano nastepujące nagrody i wyróżnienia:

Wyróżnienie równorzędne praca nr 16 - 1500zł

nr id 111620

autorzy: Marcin Klich, Małgorzata Biernacka - Wrocław