PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 975 Muzeum Książąt Lubomirskich - ogłoszenie zmiany 3


08.01.2018 Wrocław

dot. Dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie

koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu

ZMIANA TREŚĆI REGULAMINU KONKURSU

Zgodnie z treścią Rozdziału I (Postanowienia Ogólne) , pkt. 2.6 Regulaminu dwuetapowego konkursu architektoniczno-urbanistycznego na opracowanie koncepcji siedziby Muzeum Książąt Lubomirskich we Wrocławiu , zwanego dalej „Regulaminem” organizator wprowadza zmiany w treści Regulaminu.

Zmienia się termin składania pytań o wyjaśnienie treści Regulaminu, dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych

Organizator wprowadza następujące zmiany w treści Regulaminu, które otrzymują brzmienie:

Rozdział I pkt. 4.4.

„Uczestnicy Konkursu zakwalifikowani do dalszego udziału w Konkursie na podstawie wniosków o dopuszczenie do udziału w Konkursie mogą składać pytania o wyjaśnienie treści Regulaminu dotyczące opracowania i składania opracowań studialnych i prac konkursowych na e-mail podany w pkt. 1.2. Rozdział I Regulaminu do dnia: 22.01.2018

Odpowiedzi na pytania zostaną udzielone do dnia 29.01.2018r.”