PL EN

Aktualności

Konkurs SARP nr 975 Muzeum Książąt Lubomirskich - wyniki

22 maja 2018r.

Sąd Konkursowy w składzie:

Maciej Miłobędzki - Przewodniczący (architekt O/W SARP)

Maciej Hawrylak - Sędzia referent (architekt O/ Wr SARP)

Andrzej Poniewierka - Członek (architekt O/Wr SARP)

Dariusz Herman - Członek (architekt O/SARP Koszalin)

Adolf Juzwenko - Dyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

Agnieszka Morawińska - Dyrektor Muzeum Narodowego w Warszawie

Janusz Czop - Główny Konserwator Muzeum Narodowego w Krakowie

Marcin Hamkało – wicedyrektor Zakładu Narodowego im. Ossolińskich

przyznał następujące Nagrody i wyróżnienia:1. NAGRODA - 45 000 zł

NR 072

ID 181628

WXCA Sp. z o.o. - Warszawa

zespół autorski: 

Szczepan Wroński, Anna Dobek, Anna Majewska, Marcin Jurusik, Michał Czerwiński

Jury przyznało 1. Nagrodę za wrażliwość i czytelny gest architektoniczny.

Propozycja umiejscowienia muzeum w obiekcie o typologii miejskiej rezydencji. Odwołuje się do początków muzealnitwa i tradycji mecenatu. Zaproponowano budynek ponadczasowy, łączący nowoczesność z archaicznością dobrze wpisujący się w miejski kontekst. Organizacja przestrzeni opiera się na przestrzeniach amfiladowych wnętrz, definiując w ten sposób zarówno przestrzenie publiczne, jak również przestrzeń wystawienniczą. Masywność i materialność budynku sprzyjać będzie funkcji muzealnej ale również daje szansę na stworzenie optymalnych warunków klimatycznych wnętrz bez potrzeby stosowania nadzwyczajnych środków technicznych.

W opinii jury konieczne będzie:

- poważne ograniczenie doświetlenia światłem dziennym powierzchni wystawienniczych

- poszerzenie schodów prowadzących na piętro ekspozycji i wydzielenie komunikacji pracowniczej

- w porozumieniu ze zleceniodawcą reorganizacja niektórych stre funkcjonalnych

- przemyślenie problematyki magazynowania zbiorów, szczególnie w magazynach wysokich


2. NAGRODA - 35 000 zł

NR 099

ID 582795

Maciej Popławski Pracownia - Wrocław

zespół autorski:

Maciej Popławski, Jakub Podgórski

Za czytelność struktury architektonicznej, będącej wynikiem wielowątkowych analiz. Na szczególną uwagę zasługuje projekt dwukondygnacyjnego holu stanowiącego atrakcyjną przestrzeń publiczną. „Promenada architektoniczna” łączy najbardziej charakterystyczne kadry widokowe przestrzeni budynku i miejskiego otoczenia. Rozwiązanie funkcji muzealnych świadczy o dobrym odczytaniu intencji zamawiającego. Pomysłowe rozwiązanie prezentacji makiety Lwowa.

Atutem jest duża i funkcjonalna sala audytoryjna.

Jury uznało za niezbędne objęcie korektą zagadnień takich jak:

- skomplikowane technicznie ażurowe fragmenty fasad, ograniczające funkcjonalność pracowni

i wpływające niekorzystnie na eksploatację

- sposób zaprojektowania pokrycia dachu i jego styku z krawędzią ściany

- wielkoformatowe tafle szkła bez podziałów, zwłaszcza na kondygnacji ekspozycji

- szerokość schodów do przestrzeni wystawienniczych oraz sali audytoryjnej


3. NAGRODA - 25 000 zł

NR 001

ID 527171

HEINLE WISCHER UND PARTNER ARCHITEKCI SP. Z O. O. - Wrocław

zespoł autorski:
Edzard Schultz, Anna Stryszewska-Słońska, Dominika Niewczas, Tomasz Padło, Katarzyna Woszczyna, Małgorzata Oleśkowska, Michał Wasilewski

3. Nagrodę przyznano za czytelność generalnych podziałów i dyspozycji przestrzennych, które w połączeniu z prostym układem konstrukcyjnym stworzyły kompozycję elastyczną, podatną na zmiany. Otwarta struktura pozwala na skorygowanie niedoskonałości funkcjonalnych.

Na uznanie zasługuje:

- wejście do przestrzeni wystawowej szerokimi schodami

- dobrze rozwiązana przestrzeń wystawowa oraz pracownie

Obawy jury budzi kosztowna i niedoprecyzowana technicznie elewacja.

Jury uznało za niezbędne objęcie korektą następujących zagadnień:

- sposób rozwiązania głównego wejścia do budynku

- odcięcie wnętrza budynku od widoku na Plac Uniwersytecki

- zbyt małe foyer przed salą audytoryjną

- lokalizacja kawiarni

- aranżacja przestrzeni trójkątnej części budynku od strony zachodniej

- niektórych rozwiązań funkcjonalnych i komunikacyjnych


WYRÓŻNIENIE - 15 000 zł

NR 096

ID 130926

Dorota Tokarska i Jesus J. Ruiz Alonso - Hiszpania

Uwagę Sądu Konkursowego zwróciła klarowna dyspozycja planu, dobrze rozwiązana propozycja holu wejściowego. Za trafne uznaje się podjęcie próby kształtowania naturalnego klimatu wnętrz oraz interesujący sposób wprowadzenia światła dziennego do budynku. Jednak sposób skomunikowania sali konferencyjnej z holem muzeum, brak odpowiedniej wielkości foyer oraz nieczytelny układ konstrukcyjny poważnie obniżają wartość pracy. Trzy kondygnacje podziemne są poważnym problemem budżetowym, technologicznym. Wybór materiału fasadowego budzi wątpliwości wizerunkowe i ekonomiczne.


WYRÓŻNIENIE - 15 000 zł

NR 086

ID 791821

BBGK Architekci Sp. z o.o. - Warszawa

zespół autorski:

Jan Belina-Brzozowski, Konrad Grabowiecki, Wojciech Kotecki,

Martyna Dryś, Zuzanna Jarzyńska, Pamela Krzyszczak, Beata Momot, Urszula Prokop,  Jakub Szymański, Jacek Wochowski, Mariusz Wronowski

Uwagę Sądu Konkursowego zwróciła czytelna dyspozycja planu zbudowanego z czterech skrzydeł zorganizowanych wokół wewnętrznego dziedzińca, zaprojektowanego jako rozszerzająca się ku górze ekspresyjna klatka schodowa. Układ komunikacji w budynku nie rozwiązuje prawidłowo ewakuacji. Brak jest spójności pomiędzy formą a detalem klatki schodowej oraz pomiędzy strukturą budynku a projektem elewacji.


WYRÓŻNIENIE - 15 000 zł

NR 036

ID 180110

M.O.C. Architekci sp. z o.o.  sp. k. - Katowice

zespół autorski:

Ewa Janik, Błażej Janik, Krzysztof Kaczmarczyk

Rzeźbiarska forma budynku, uchylająca się ku dołowi pozwala na kontakt foyer z najbliższymi ulicami i budynkiem Ossolineum. Niekonwencjonalny i czytelny układ funkcjonalno-przestrzenny. Dobra interpretacja potrzeb odmiennych grup użytkowników. Ekspresyjna forma osiągnięta środkami wymagającymi dużego zaawansowania technologicznego i budżetu.

link do prac I etapu: 


link do prac nagrodzonych i wyróżnionych w II etapie: