PL EN

Aktualności

Konkurs SARP O/Wybrzeże


OGŁOSZENIE o konkursie architektonicznym objętym patronatem Stowarzyszenia Architektów Polskich, Oddział „Wybrzeże”na

opracowanie koncepcji urbanistyczno-architektonicznej siedziby spółki GDAŃSKA INFRASTRUKTURA WODOCIĄGOWO-KANALIZACYJNA GIWK ul. Grodza Kamienna 2 w Gdańsku.

Konkurs jest otwarty, dwuetapowy, studialno–realizacyjny, w którym Uczestnicy składają wnioski o dopuszczenie do udziału w konkursie, a Organizator dopuszcza do udziału w konkursie i zaprasza do składania prac konkursowych Uczestników spełniających wymagania określone w Regulaminie konkursu.

Szczegóły znajdują na stronie internetowej: