PL EN

Aktualności

konkurs Wzgórze Andersa - pytania II

PYTANIE:

Czy w konkursie jeden zespół może złożyć więcej niż 1 pracę (bo o tym nie ma w regulaminie)?

ODPOWIEDŹ:

Tak. Dopuszcza się złożenie więcej niż 1 pracy.

PYTANIE:

X: W zakresie części graficznej napisano, że aksonometrie należy pokazać z 3 kierunków zaznaczonych na "schemacie". O jaki schemat chodzi? Gdzie w załącznikach mogę go znaleźć, bo nie znalazłem?

Y: Proszę wskazać na którym schemacie zaznaczone są miejsca z których powinnyzostać wykonane 3 aksonometrie terenu, o których wspomina regulamin konkursu?

ODPOWIEDŹ:

Nie załączono schematu. Proponujemy pokazać 3 ujęcia aksonometrii – do wyboru przez uczestnika konkursu. Numery tych ujęć oznaczyć na własnym schemacie.

UWAGA!

do pkt. 10.5 Regulaminu konkursu

W części opisowej, w formie trwale spiętego opracowania, należy przedstawić założenia projektowe zagospodarowania terenu między ulicą Zawalną i brzegiem rzeki Odry oraz przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i materiałowych na maksymalnie 4 stronach formatu A4 (wraz ze schematami, ideogramami itp.)

powinno być:

W części opisowej, w formie trwale spiętego opracowania, należy przedstawić założenia projektowe zagospodarowania terenu obszaru Wzgórze Andersa - teren ograniczony ulicami Borowską, Kamienną, Ślężną i Dyrekcyjną we Wrocławiu oraz przyjętych rozwiązań funkcjonalno-przestrzennych i materiałowych na maksymalnie 4 stronach formatu A4 (wraz ze schematami, ideogramami itp.)