PL EN

Aktualności

NAGRODA ROKU SARP 2015

Zarząd Główny Stowarzyszenia Architektów Polskich zaprasza do wzięcia udziału w konkursie NAGRODA ROKU SARP 2015 za najlepszy zrealizowany obiekt architektoniczny w Polsce w roku 2015 oraz NAGRODY SARP za najlepszy obiekt architektoniczny wzniesiony ze środków publicznych w roku 2015. Obiekty można zgłaszać do dnia 4 marca 2016 roku.

O przyznanie Nagrody mogą występować architekci/autorzy, a także jednostki statutowe SARP, biura i pracownie projektowe, inwestorzy i organa administracji publicznej, redakcje za zgodą autorów.

Do każdego zgłoszenia musi być dołączone portfolio drukowane w formacie A4:

· Nazwa i adres zgłaszającego

· Imię i nazwisko autora /zespołu autorskiego/ oraz nazwa i adres pracowni, z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Nazwa i adres inwestora z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Nazwa i adres wykonawcy z danymi kontaktowymi (e-mail, telefon)

· Opis źródeł finansowania (publiczne/prywatne),

· Opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/ nie przekraczająca 2-ch stron maszynopisu w formacie A-4

· Zdjęcia i ewentualnie rysunki umieszczone na maksimum 4 arkuszach formatu A4

· Materiały w wersji elektronicznej na płycie CD:

· 8-12 zdjęć w formatach TIFF lub JPG, rozdzielczość min. 300 dpi, z informacją o autorstwie zdjęć,

· rysunki wyłącznie w formatach EPS, PDF - sytuacja, po jednym rzucie, przekroju obiektów zgłoszonych do konkursu Nagroda Roku,

· opisowa charakterystyka obiektu /zespołu obiektów/

· określenie kategorii zgłaszanego obiektu zgodnie z pkt. 5 i 11 Regulaminu umożliwiające Jury dokonanie ew. podziału na równorzędne nagrody przyznawane w następujących kategoriach:

· obiekt architektoniczny i/lub przestrzeń publiczna wzniesiony ze środków publicznych

· obiekt użyteczności publicznej i/lub przestrzeń wzniesiony bez udziału środków publicznych (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)

· dom mieszkalny jednorodzinny (wg definicji ART. 3 Prawa Budowlanego)

· dom mieszkalny wielorodzinny

Harmonogram konkursu:

· 29 stycznia 2016 roku – ogłoszenie konkursu

· 4 marca 2016 roku – zgłaszanie obiektów – liczy się data doręczenia zgłoszenia

· 7-11 marca 2016 roku - I posiedzenie sądu konkursowego

· 4- 8 kwietnia 2016 roku - II posiedzenie sądu konkursowego

· 13 maja 2016 - publiczne ogłoszenie wyników konkursu ; wernisaż wystawy

Wszelkie pytania proszę kierować na adres: nagroda.roku@sarp.org.pl.

Zgłoszenia należy przesyłać na adres: Zarząd Główny SARP ul. Foksal 2, 00-950 Warszawa,

z dopiskiem „Nagroda Roku SARP 2015”,

e-mail: nagroda.roku@sarp.org.pl

Regulamin konkursu Nagroda Roku SARP dostępny jest na stronie: