PL EN

Aktualności

OPEN CALL na projekty WYDARZEŃ - ROZSTRZYGNIĘCIE

Rozstrzygnięcie

Konkursu OPEN CALL 2021

na projekty wydarzeń promujących architekturę

w ramach obchodów 75-lecia Oddziału


Na podstawie Uchwały 49 /2021 z dnia 15.06.2021 r.

Uchwały 54 /2021 z dnia 06.07.2021 r.

oraz regulaminu konkursu Open Call na projekty wydarzeń promujących architekturę


Zarząd Oddziału Wrocławskiego Stowarzyszenia Architektów Polskich rozpatrzył wszystkie spośród 26 zgłoszonych wniosków i po szczegółowej analizie zakwalifikował 17 z nich na listę podstawową i rezerwową, warunkując ich realizację dalszymi ustaleniami:

1. Wybrane projekty zostały zakwalifikowane do dwóch grup - podstawowej i rezerwowej; ich ewentualna realizacja nastąpi odpowiednio dla grupy podstawowej w 2021 roku, a dla grupy rezerwowej w 2022 roku, z uwzględnieniem możliwości finansowych Oddziału.

2. Zarząd zaprosi Autorów do dalszych rozmów celem zawarcia właściwych umów, w tym w zakresie ustalenia szczegółów programowych, określenia terminów realizacji projektów, możliwej wysokości ich finansowania przez Oddział.

3. Zaproszenia do dalszych rozmów zostaną wystosowane do Autorów pisemnie, niezwłocznie po rozstrzygnięciu konkursu Open Call na publikacje, tj. nie przed 16 sierpnia br.


Jednocześnie dziękujemy wszystkim Autorom nadesłanych projektów i zapraszamy do udziału w innych konkursach i wydarzeniach organizowanych przez SARP O/Wrocław.


Lista podstawowa:

1. Beata Stobiecka / JUBILACI NA JUBILEUSZ

2.  Agnieszka Krassowska / warsztaty edukacyjne dla dzieci_1

3.  Łukasz Wojciechowski / WSTRZĄS. Architektura transformacji systemowej w końcu XX w. we Wrocławiu

4.  Ewa Barska / SARP Wrocław TO MY! ZAPRASZAMY NA NOWE ! – 75 WYPOWIEDZI i WIRTUALNYCH WYCIECZEK NA 75-LECIE

5. Bartosz Kowal / Kameleon – różne wcielenia Stefana Müllera

6.  OSSA / Ogólnopolskie Spotkanie Studentów Architektury 2021

7. Leszek Konarzewski / Architektura końca minionego wieku – czasu przeobrażeń, wprowadzenie i zaproszenie do debaty


Lista rezerwowa:

1. Bartosz Kowal / NOWY POLSKI ŁAD

2. Kalina Zatorska / REDIZAJN WITRYNY POD TYPOMURALEM

3. Marta Mnich (Fundacja Jednostka Architektury) / EVERGREEN: ZAZIELENIAMY MIASTO

4. Wojciech Mazan / Przewodnik po małych osiedlach Ernsta Maya

5. Ewa Barska / ZOBACZMY TO INACZEJ ! – 75 WIRTUALNYCH WYCIECZEK PO ISTNIEJĄCYCH OBIEKTACH - NA 75-LECIE

6. Towarzystwo Benderowskie / SOLPOL – KONIEC?

7. Ewa Kowalewska-Niewadzi / TERESA RACHWAŁ, ANTYNOMIA EMOCJI

8. Tomasz Smutek / Architektura Wrocławia i Dolnego Śląska z klocków LEGO

9. Stanisław Lose / Urbanologia – o istocie życia w zurbanizowaniu

10. Damian Gatkowski / Dziedzictwo Pogranicza / Na styku etnografii i architektury