PL EN

Aktualności

Plac trójkątny - ogłoszenie wyników konkursu SARP nr 993

Wrocławski Oddział Stowarzyszenia Architektów Polskich, we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia, zaprasza na


publiczne ogłoszenie wyników konkursu SARP nr 993

urbanistyczno-architektonicznego, studialnego na opracowanie koncepcji zagospodarowania fragmentu ulicy Komuny Paryskiej wraz z przestrzeniami publicznymi na styku ulic Kościuszki (plac trójkątny) i Pułaskiego we Wrocławiu


6 marca 2020

g. 16.00

Muzeum Architektury we Wrocławiu

ul. Bernardyńska 5
Po rozstrzygnięciu organizatorzy zapraszają na dyskusję i wystawę prac pokonkursowych. Wystawa będzie czynna do 20 marca 2020.

Partner spotkania: Muzeum Architektury we Wrocławiu

Konkurs jest częścią projektu Aku.ura Miasta, realizowanego przez SARP O/Wrocław od 2013 r. Trzy etapy działań (warsztaty studenckie – konsultacje społeczne – konkurs studialny) mają na celu m.in. skierowanie uwagi na wybrane miejsca Wrocławia, użytkowane w sposób utrudniający lub wręcz uniemożliwiający wykorzystywanie ich jako przestrzeni społecznych służących wszystkim grupom wiekowym, kulturowym, zawodowym i in. Zadaniem projektu jest odnajdywanie takich przestrzeni, badanie ich i „nakłuwanie”, a następnie odzyskiwanie na rzecz lokalnych społeczności, zgodnie z ideą „miasta mieszkańców” aktywnie włączanych w poszczególne etapy.