PL EN

Aktualności

WAŻNE: Konkurs Mieszkanie Plus - ul. Zatorska i Odolanowska we W-wiu

<8.04.2020 AKTUALIZACJA>


Szanowi Państwo,

w związku z obecną sytuacją epidemiologiczną harmonogram Konkursu ulega zmianie:


ETAP II konkursu:

_ Składanie prac konkursowych zgodnie z postanowieniami Rozdziału 8 – w dniu 17.04.2020r. do godziny 16.00
_Prezentacja przez Uczestników Konkursu prac Konkursowych członkom Sądu Konkursowego (forma prezentacji, dzień, dokładne miejsce oraz godzina prezentacji pracy konkursowej zostaną ustalone indywidualnie dla każdego z Uczestników Konkursu) – w dniu 20.04.2020r. oraz w dniu 21.04.2020r.
_Ogłoszenie wyników Konkursu - 30.04.2020r.

_Oficjalne, publiczne wręczenie nagród oraz debata pokonkursowa (opcjonalnie) – Dzień, miejsce oraz godzina zostaną podane w terminie późniejszym w przypadku decyzji Organizatorów o organizacji takiego spotkania


Aktualne informacje o Konkursie oraz ZMIANY W TREŚCI REGULAMINU (z 7.04.2020) znajdują się na stronie Konkursu:

https://nieruchomosci.pfr.pl/konkurszatorska/

Wszelką korespondencję dotyczącą konkursu proszę kierować na adres: konkursZatorska@npfr.pl