PL EN

Aktualności

SZKOLENIE - odpowiedzialność cywilna i zawodowa architektów

Zapraszamy na szkolenie Dolnośląskiej Okręgowej Izby Architektów RP

Szkolenie dotyczy odpowiedzialności cywilnej i zawodowej ponoszonej przez Architektów w związku z wykonywanym zawodem i prowadzoną działalnością gospodarczą. Na przykładach szkód i roszczeń omawiany jest zakres ponoszonej odpowiedzialności i związane z nią konsekwencje, w tym finansowe. Poruszane są też tematy dotyczące wymagań stawianych przez inwestorów, czy zamawiających względem zabezpieczeń umów o wykonanie prac projektowych, oraz współpraca z branżystami.

szczegóły: https://szkolenia.iarp.pl/szkolenie/120