PL EN

Aktualności

AKU.URA MIASTA_Konsultacje wokół pl. św. Mikołaja


Stowarzyszenie Architektów Polskich O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim mają zaszczyt zaprosić mieszkańców Wrocławia i wszystkich zainteresowanych na

KONSULTACJE SPOŁECZNE
"Od arterii do promenady. Zagospodarowanie pl. św. Mikołaja i okolic".

termin: 27 MAJA 2017 (sobota), g. 13.00

miejsce: Klub Osiedla Szczepin, ul. Zachodnia 1 (na przeciwko Gimnazjum nr 28)

cel: rozpoznanie potrzeb mieszkańców i włączenie ich we współtworzenie miejsca zamieszkania

w programie m.in.:

_"Plac św. Mikołaja wczoraj i dziś", rys historyczny (dr inż. arch. Agnieszka Tomaszewicz, Wydział Architektury PWr)

_prezentacje warsztatowych koncepcji studenckich

_ankieta, dyskusja z udziałem ekspertów (przedstawiciele Urzędu Miejskiego, architekci,urbaniści, historycy sztuki, architekci krajobrazu i in.)

Konsultacje są częścią długofalowego projektu AKU.URA MIASTA '17 - "Miasto w zieleni".

Moderatorka konsultacji: dr Kamila Kamińska (UWr)

Partnerzy projektu: Rada Osiedla Szczepin / Gimnazjum nr 28 im. Kawalerów Orderu Orła Białego we Wrocławiu / Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu / Centrum Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia
Załączniki