PL EN

Aktualności

AKU.URA MIASTA_Wokół Zaułka: prezentacja wyników warsztatówWszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie podsumowujące warsztaty projektowe dotyczące przyszłości kwartału zabudowy w okolicach Zaułka Solnego. Będzie to okazja do przeprowadzenia dyskusji oraz dokonania wyboru pracy do dalszego procesu projektowego.


Koncepcje zagospodarowania opracują biura architektoniczne: ArC2, ISBA, Maćków PP, VROA-CH+. Prace ocenią eksperci: przedstawiciele SARP O/Wrocław, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, mieszkańców.


TERMIN:

14 grudnia 2016 | 17.00 – 20.00.


MIEJSCE:

galeria Dizajn BWA Wrocław | ul. Świdnicka 2–4.


ORGANIZATOR

SARP – Oddział we Wrocławiu we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia.


PRZEDMIOT

Kwartał zabudowy pomiędzy: ul. Ruską, pl. Solnym, ul. E. Gepperta, ul. K. Szajnochy, Psie Budy.

CEL

Prezentacja wyników warsztatów, dyskusja oraz wybór pracy do dalszego procesu projektowego.


ADRESACI

Mieszkańcy, a w szczególności mieszkańcy kwartału i okolic, osoby prowadzące działalność gospodarczą, instytucje i podmioty prowadzące działalność w okolicy.


Spotkanie stanowi podsumowanie profesjonalnych warsztatów architektonicznych organizowanych przez SARP O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia w ramach projektu AKU.URA MIASTA.