PL EN

Aktualności

AKU.URA MIASTA _wyniki warsztatów i konsultacji wokół pl. św. Mikołaja

W dniu 27 maja 2017, w ramach projektu Akupunktura Miasta realizowanego we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia odbyły się konsultacje społeczne "Od arterii do promenady", które dotyczyły zagospodarowanie pl. św. Mikołaja i okolic.


Podczas konsultacji miała miejsce publiczna prezentacja trzech opracowań warsztatowych, nad którymi w dniach 22-24 maja pracowali studenci Wydz. Arch. i Budownictwa Politechniki Opolskiej, Wydz. Arch Politechniki Poznańskiej oraz Wydz. Arch Politechniki Wrocławskiej, pod kierunkiem tutorów-projektantów:

arch_it (Piotr Zybura oraz Paweł Floryn i Marta Bazan)

MagdalenaBaborska-Narożny (WA PWr) i Bartosz Narożny (BN Studio)

Szymon Brzezowski i Anna Okoń

DariuszSirojć (BASIS)


Uczestnicy konsultacji, w głosowaniu plastelinowym, uznali, że najlepsze rozwiązania dla pl. św, Mikołaja i okolic zaproponowała grupa III, która zdobyła 39 punktów. Kolejne miejsce zajęły grupa I zdobywając 31 punktów oraz grupa II z 22 punktami.


GRUPA III

Szymon Ciupiński

Marcin Dudkowski


GRUPA I

Justyna Juszczak

Magdalena Pierucka


GRUPA II

Agata Borecka

Karolina Juniak

Marta Wojciechowska


W warsztatach wzięły również udział studentki Socjologii Uniwersytetu Wrocławskiego, które wsparły działania grup warsztatowych informacjami uzyskanymi od  mieszkańców badanego terenu.


GRUPA SOCJOLOGÓW:

Jolanta Banaś

Barbara Celebucka

Paulina Olejniczak-Brząkała


W załącznikach publikujemy raport z konsultacji opracowany przez Panią dr Kamilę Kamińską (UWr, Centrum Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia).


Partnerzy projektu: Rada Osiedla Szczepin / Gimnazjum nr 28 im. Kawalerów Orderu Orła Białego we Wrocławiu / Szkoła Podstawowa nr 14 we Wrocławiu / Centrum Zrównoważonego Rozwoju Wrocławia