PL EN

Aktualności

AKU.URA MIASTA_Zaułek Solny


Wokół Zaułka: zapraszamy do udziału w spotkaniu konsultacyjnym!


Wszystkich zainteresowanych zapraszamy na spotkanie konsultacyjne, na którym porozmawiamy o przyszłości kwartału zabudowy w okolicach Zaułka Solnego.


TERMIN: 23 listopada 2016 | 17.00 – 19.00.


MIEJSCE: BWA Wrocław – Galeria Dizajn | ul. Świdnicka 2–4.


ORGANIZATOR: SARP – Oddział we Wrocławiu we współpracy z Biurem ds. Partycypacji Społecznej UM Wrocławia


PRZEDMIOT: Kwartał zabudowy pomiędzy: ul. Ruską, pl. Solnym, ul. E. Gepperta, ul. K. Szajnochy, Psie Budy.


ZAKRES: Sposób zagospodarowania kwartału zabudowy będącego przedmiotem spotkania.


CEL: Architekci zbiorą od mieszkańców i użytkowników przestrzeni rekomendacje pozwalające na bardziej optymalne i funkcjonalne projektowanie przestrzeni.


ADRESACI: Mieszkańcy, a w szczególności mieszkańcy kwartału i okolic, osoby prowadzące działalność gospodarczą, instytucje i podmioty prowadzące działalność w okolicy.


Spotkanie stanowi element profesjonalnych warsztatów architektonicznych organizowanych przez SARP O/Wrocław we współpracy z Urzędem Miejskim Wrocławia w ramach projektu AKU.URA MIASTA.


Koncepcje zagospodarowania opracują biura architektoniczne: ArC2, ISBA, Maćków PP, VROA-CH+. Prace ocenią eksperci: przedstawiciele SARP O/Wrocław, uczelni wyższych, organizacji pozarządowych, mieszkańców.


Prezentacja wyników warsztatów, dyskusja oraz wybór pracy przeznaczonej do dalszych opracowań nastąpi w dniu 14 grudnia 2016 r., godz. 17.00 również w BWA Wrocław – Galerii Dizajn.


Załączniki