PL EN

Aktualności

Apel o ochronę pojęcia Architektura

Szanowne Koleżanki, Szanowni Koledzy,


Przekazujemy na Wasze ręce Apel o ochronę pojęcia Architektura.


Apel został przyjęty przez najwyższą władzę Stowarzyszenia - Walny Zjazd Delegatów SARP, podczas odbywających się w dniu 1 grudnia 2017 r. w Warszawie obchodów Jubileuszu 140-lecia organizacji zrzeszających architektów na ziemiach polskich.


Jesteśmy przekonani o potrzebie utrzymania oraz zapewnienia rozwoju działu nauki; architektura i urbanistyka, traktowanych łącznie, dla prawidłowego kształcenia przyszłych pokoleń architektów, dla kształtowania obiektów o dobrej architekturze, dla lepszej jakości przestrzeni publicznej i ochrony krajobrazu.


Apel nasz ma szczególną aktualność w kontekście planów reorganizacji działów nauki i zmian programów nauczania na wyższych uczelniach.


Z wyrazami szacunku,

Arch. krajobrazu Marek Szeniawski

Sekretarz Generalny SARP


Załączniki