PL EN

Aktualności

Konferencja - MIASTO DOSTĘPNE, 21.09.2016, Warszawa

Towarzystwo Urbanistów Polskich, Stowarzyszenie Przyjaciół Integracji, Wydział Architektury Politechniki Warszawskiej oraz Wydział Geodezji i Kartografii Politechniki Warszawskiej zapraszają na konferencję:


MIASTO DOSTĘPNE

21 września 2016 r.

Centrum Zarządzania Innowacjami i Transferem Technologii (CZIiTT)

ul. Rektorska 4,

00-614 Warszawa


Zapraszamy na konferencję, której celem jest promocja działań na rzecz poprawy dostępności miast – przestrzeni publicznych i budynków. Jednym z kluczowych elementów, które mogą się do tego przyczynić jest odpowiednio prowadzony proces kształcenia w uczelniach wyższych, dający wiedzę i kompetencje przyszłym projektantom miast dostępnych – architektom, urbanistom i planistom. Konferencja ma służyć rozpoczęciu działań w kierunku wypracowania metod takiego nauczania. Istotnym rezultatem konferencji powinna być też wymiana informacji o stanie wiedzy, badań oraz o dobrych praktykach realizacyjnych w zakresie poprawy dostępności miast i projektowania uniwersalnego oraz zwrócenie uwagi architektów, urbanistów, planistów, inwestorów, samorządów i urzędników na ich rolę w budowaniu przestrzeni przyjaznych dla wszystkich.

Udział w konferencji jest bezpłatny.

Czekamy na zgłoszenia uczestnictwa do dn. 31/08/2016 r., a także zgłoszenia referatów (publikacja w punktowanym czasopiśmie) i materiałów na wystawę do dn. 30/07/2016 r.

Warunkiem uczestnictwa w konferencji jest przesłanie wypełnionego formularza rejestracyjnego na adres miastodostepne@tup.org.pl.

Z uwagi na ograniczoną liczbę miejsc Organizatorzy zastrzegają sobie prawo potwierdzenia udziału Uczestnika najpóźniej do dn. 10/09/2016 r.

Wszelkie informacje na stronie:  http://tup.org.pl/