PL EN

Aktualności

KONFERENCJA PODSUMOWUJĄCA PROJEKT "KOŚCIÓŁ. PIĘKNO I KICZ"

Europejska Stolica Kultury Wrocław 2016, Fundacja Nowej Kultury Bęc Zmiana, Stowarzyszenie Architektów Polskich, Stowarzyszenie Architektów Polskich oddział Wrocław oraz Dolnośląska Okręgowa Izba Architektów RP zapraszają na:

KONFERENCJĘ PODSUMOWUJĄCĄ INTERDYSCYPLINARNY PROJEKT "KOŚCIÓŁ. PIĘKNO I KICZ"


termin: 15 grudnia 2016 r.miejsce: Wrocławskie Centrum Kongresowe (WCK) przy Hali Stulecia we Wrocławiu / sala wielofunkcyjna/wstęp wolny


Panel I /godz. 14:00-15:00/

Rozmowa zapowiadająca publikację albumową, która ukaże się na rynku na początku przyszłego roku. Bogato ilustrowany album podejmujący temat sacrum w sztuce na przykładzie architektury, sztuk plastycznych i muzyki będzie stanowił podsumowanie interdyscyplinarnego projektu "Kościół. Piękno i Kicz". Przemiany zachodzące w sztuce sakralnej na przestrzeni wieków – od zarania sztuki, aż do jej współczesności – zobrazują autorskie teksty eseistyczne przygotowane przez prof. Martę Kierską - Witczak, prof. Andrzeja Borowskiego oraz dr Cezarego Wąsa.

Uczestnicy Panelu:

prof. Marta Kierska-Witczak, współautorka publikacji albumowej

dr Cezary Wąs, współautor publikacji albumowej

Zbigniew Maćków, Kurator ESK Wrocław 2016 ds. architektury

Irek Grin, Kurator ds. ESK Wrocław 2016 ds. literatury i czytelnictwa


Przerwa kawowa /15:00 - 15:15/


Panel II /godz. 15:15-16:45/

Prezentacja i rozmowa poświęcona projektowi "Architektura VII Dnia" zainicjowanemu przez Izę Cichońską, Karolinę Poperę oraz Kubę Snopka we współpracy z warszawską Fundacją Nowej Kultury Bęc Zmiana. Częścią obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 była wrocławska odsłona wystawy "Architektura VII Dnia" prezentującej blisko 100 obiektów wybudowanych w Polsce po Soborze Watykańskim II oraz współwydanie publikacji przewodnikowej po tychże obiektach.

*„Architektura VII Dnia” to pierwszy przewodnik po polskiej, powojennej architekturze sakralnej. Setki precyzyjnych opisów i fotografii, a także dziesiątki map i infografik opowiadają historię nie tylko tych najbardziej efektownych i znanych, ale również tych zwykle pomijanych w opracowaniach budowli kościelnych. Publikację "Architektura VII Dnia" będzie można nabyć 15 grudnia 2016 r. podczas konferencji.

Panel składać się będzie z części prezentacyjnej oraz dyskusyjnej. Dyskusję z Kuratorami projektu "Architektura VII Dnia" poprowadzi Grzegorz Piątek.

Uczestnicy Panelu:

Iza Cichońska, Kurator projektu "Architektura VII Dnia"

Karolina Popera, Kurator projektu "Architektura VII Dnia"

Kuba Snopek, Kurator projektu "Architektura VII Dnia"

Grzegorz Piątek, moderator dyskusji panelowej


Przerwa kawowa /16:45 - 17:15/


Panel III /godz. 17:15-18:15/

Rozmowa na temat zorganizowanego przez SARP ZG we współpracy z SARP o/Wrocław w ramach obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016 konkursu studialnego na projekt kościoła rzymsko-katolickiego na osiedlu Europejskiej Stolicy Kultury Nowe Żerniki we Wrocławiu. Dyskusja przybliży ideę, założenia i wyniki konkursu, ale także będzie stanowić punkt wyjścia dla rozmowy o współczesnej architekturze sakralnej.

*Panelom tematycznym towarzyszyć będzie prezentacja prac zgłoszonych do udziału w konkursie studialnym, zakwalifikowanych do II etapu obrad Jury Konkursowego (ponad 50 prac konkursowych).

Uczestnicy Panelu:

Bartosz Adamiczka, Jerzy Adamiczka, Tomasz Broma - przedstawiciele zespołu autorskiego /Adamiczka Consulting/ odpowiedzialnego za opracowane zwycięskiej koncepcji architektoniczno - urbanistycznej kościoła

Mariusz Ścisło - Prezes SARP

Zbigniew Maćków - Przewodniczący DOIA RP, Kurator ESK Wrocław 2016 ds. architektury, jeden z inicjatorów projektu Nowe Żerniki

Maciej Hawrylak - o/Wrocław, sędzia referent

Andrzej Poniewierka - o/Wrocław, sędzia.


Przerwa kawowa /18:15 - 18:30/


Panel IV - wykład Romualda Loeglera /godz. 18:30-19:30/


Konferencja jest realizowana w ramach projektu Kościół. Piękno i Kicz i dofinansowany ze środków Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, których dysponentem jest Narodowe Forum Muzyki. Projekt Kościół. Piękno i Kicz realizuje Biuro Festiwalowe Impart 2016, które jest organizatorem obchodów Europejskiej Stolicy Kultury Wrocław 2016.


Więcej informacji o projekcie „Kościół. Piękno i Kicz” pod adresem  http://www.wroclaw2016.pl/kosciol.-piekno-i-kiczZAPRASZAMY