PL EN

Aktualności

Międzynarodowe Biennale Architektury Kraków 2017_12-13 październikaMiasto Kraków oraz Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków serdecznie zapraszają do udziału w Międzynarodowym Biennale Architektury w Krakowie, którego najbliższa edycja (MBA KRK 2017), będzie mieć miejsce w dniach 12-13 października 2017 w Centrum Kongresowym ICE w Krakowie.


Biennale Architektury w Krakowie jest imprezą cykliczną odbywającą się od roku 1985. Tytułem tegorocznej edycji jest "Podwórze - pole wyobraźni". Przedmiotem są przestrzenie półprywatne w mieście - krajobraz podwórek i wnętrz kwartałów śródmiejskich, podzielonych ogrodzeniami, o zupełnie utylitarnym charakterze, rzadko z dobrze utrzymaną zielenią. Jest też krajobraz pomiędzy blokami osiedli post-PRL-owskich, nie wiadomo komu i do jakiego celu służący - to źle utrzymane trawniki i przypadkowo ukształtowana zieleń.


Od uczestników Biennale oczekuje się różnych form wypowiedzi, osadzonych w głównym temacie dyskusji, uwzględniającej poniższe zagadnienia:

1) projektowanie miasta w mikroskali,

2) miasto i jego życie na styku stref prywatnej i społecznej,

3) poszukiwanie kształtu drobnych przestrzeni,

4) poszukiwanie jedności w różnorodności przestrzeni.


Służyć temu będą trzy zasadnicze płaszczyzny konfrontacji:

1) Konkurs A - konkurs architektoniczno-urbanistyczny

2) Konkurs B - konkurs seminarium

3) Konkurs C - konkurs multimedialny


Oczekiwany od Biennale rezultat to uaktywnianie społeczności na rzecz tworzenia lepszej jakości przestrzeni, od półprywatnych do publicznych, oddziaływujących nie tylko poprzez praktyczne walory, ale także w kategoriach doznań estetycznych i emocjonalnych, niejednokrotnie decydujących o akceptacji przestrzeni miejskiej jako przyjaznej człowiekowi.


Struktura organizacyjna MBA KRK 2017:

Kurator MBA KRK 2017: arch. Grzegorz Stiasny

Komisarz MBA KRK 2017: arch. Marek Kaszyński

Komisarz Konkursu A: dr arch. Marcin Włodarczyk

Komisarz Konkursu B: dr arch. Marta A. Urbańska

Komisarz Konkursu C: arch. Paweł Wieczorek

Komitet wykonawczy: arch. arch. Bohdan Lisowski, Krystyna Łyczakowska,Marcin Ewý, Mateusz Smoter, Marcin Buczek-Palczyński, Katarzyna Głuch, Szymon Nowak, Benita Strzałka


Więcej informacji na temat MBA KRK 2017 znaleźć można na:

http://www.mba2017.sarp.krakow.pl/


Więcej informacji na temat konkursów odbywających się w ramach MBA KRK 2017 znaleźć można na:


oraz na FB:

http://www.facebook.com/events/135503900332731


Pytania dotyczące generalnych kwestii organizacyjnych, należy kierować do Biura SARP Oddział Kraków: Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków, Plac Szczepański 6, 31-011 Kraków, tel.: +48 12 422 75 40, mba-office@sarp.krakow.pl


Pytania dotyczące kwestii organizacyjnych konkursów A, B, C należy kierować do komisarzy poszczególnych konkursów: A: mba-competition@sarp.krakow.pl, B: mba-seminar@sarp.krakow.pl, C: mba-multi@sarp.krakow.pl


Stowarzyszenie Architektów Polskich Oddział Kraków

Pl. Szczepański 6, 31-011 Kraków

Tel: +48 12 422 75 40

www.sarp.krakow.pl

sarp@sarp.krakow.pl